Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Trillium - Jaaroverzicht van de tewerkstellingsmaatregelen

Wat is Trillium?

Trillium is een jaarlijks overzicht van genomen tewerkstellingsmaatregelen dat de RSZ tussen 1 februari en 10 maart bezorgt aan de meeste werkgevers uit de privésector. De RSZ baseert zich voor het samenstellen van Trillium op de gegevens van werkgevers uit de DmfA-kwartaalaangiften. Het gaat met name om de gegevens van de eerste 3 kwartalen van het voorgaande jaar, en van het 4de kwartaal van het jaar voordien.

Welke werkgevers ontvangen Trillium?

Werkgevers die vallen onder de wet op de collectieve arbeidsovereenkomsten en paritaire comités ontvangen Trillium jaarlijks. Werkgevers die e-Box Enterprise gebruiken, ontvangen het in hun elektronische brievenbus. Werkgevers die e-Box nog niet gebruiken, ontvangen het op papier.

Waarom ontvangen werkgevers Trillium?

Als werkgever ontvangt u de informatie over genomen tewerkstellingsmaatregelen om uw werklast bij het voorbereiden van intern sociaal overleg te verminderen. U bent verplicht er intern over te communiceren, op een van volgende manieren:

  • U bezorgt de informatie schriftelijk aan de ondernemingsraad; of
  • U bezorgt de informatie aan de vakbondsafgevaardigde als er geen ondernemingsraad is; of
  • U zorgt ervoor dat werknemers deze informatie kunnen raadplegen, als er ook geen vakbondsafvaardiging is.

U moet deze informatie binnen de maand na ontvangst binnen uw onderneming bekend maken. Heeft uw onderneming een ondernemingsraad of een syndicale afvaardiging, dan bezorgt u hen Trillium op het moment dat u de jaarlijkse informatie over werkgelegenheid meedeelt.