Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

TechLib

Welkom in TechLib, uw directe toegang tot alle technische informatie.

Tijdelijke werkloosheid

Info

Geeft u uw meldingen van ‘Tijdelijke werkloosheid’ via elektronische gestructureerde berichten door? Dan ontvangt u de eindbeslissing van de RVA langs dezelfde weg. De pdf die de eindbeslissing (‘DEFI’) bevat, wordt geïntegreerd in een GenericXML. Om deze uitwisseling te valideren, moet u zowel het GenericXML-schema als het DEFI-schema gebruiken.

Consultatie facturen werkgevers

Betalingsnota Db notes - Nieuw venster
Versie 2022/3 geldig tot 31/12/2022 Versie 2022/4 geldig vanaf 01/01/2023
Financiële situatie Db notes - Nieuw venster
Versie 2022/3 geldig tot 31/12/2022 Versie 2022/4 geldig vanaf 01/01/2023

DmfA

Glossaria en XML's

Controleer uw DmfA-aangifte met de XML-validator .zip - Nieuw venster.
U vindt alle informatie in de README-file.

Originele aangifte Db notes - Nieuw venster
Versie 2022/3 geldig tot 31/12/2022 Versie 2022/4 geldig vanaf 01/01/2023
Wijzigende aangifte Db notes - Nieuw venster
Versie 2022/3 geldig tot 31/12/2022 Versie 2022/4 geldig vanaf 01/01/2023

Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet

ASR - Werkloosheid

Glossaria

Download het gecomprimeerde bestand met de XML-schemaís van de sector werkloosheid .zip - Nieuw venster

De ASR’s werkloosheid omvatten een reeks scenario’s waarmee de werkgever de nodige gegevens kan meedelen voor de vaststelling van het recht op uitkeringen en de maandelijkse berekening van die uitkeringen.

Hieronder vindt u de verschillende scenario’s werkloosheid.

ASR - Uitkeringen

ASR - Uitkeringen - Glossaria

Download het gecomprimeerde bestand met de XML-schemaís van de sector uitkeringen .zip - Nieuw venster

De ASR’s uitkeringen omvatten een reeks scenario’s waarmee de werkgever de nodige gegevens kan meedelen voor de vaststelling van het recht op uitkeringen en de maandelijkse berekening van die uitkeringen.

Hieronder vindt u de verschillende scenario’s uitkeringen.

Scenario 1 - Inlichtingsblad Db notes - Nieuw venster

Aangifte van arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, volledige werkverwijdering als maatregel van moederschapsbescherming, gedeeltelijke werkverwijdering als maatregel van moederschapsbescherming, vaderschapsverlof (art. 39, zesde lid, arbeidswet van 16.3.1971), geboorteverlof (art. 30, § 2, wet van 3.7.1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) en adoptieverlof en pleegouderverlof.

Versie 2022/3 geldig tot 28/02/2023 Versie 2022/4 geldig vanaf 01/01/2023
Scenario 2 - Maandelijkse aangifte aangepaste arbeid Db notes - Nieuw venster

Maandelijkse aangifte in geval van hervatting van aangepaste arbeid in de loop van een periode van arbeidsongeschiktheid, uitoefening van aangepaste arbeid in het kader van een maatregel voor moederschapsbescherming, en voortzetting van een activiteit bij één van de twee werkgevers wanneer de werkneemster bij twee verschillende werkgevers tewerkgesteld is en slechts bij één van deze twee van het werk verwijderd wordt.

Versie 2022/3 geldig tot 28/02/2023 Versie 2022/4 geldig vanaf 01/01/2023

ASR - Arbeidsongevallen (Uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen)

ASR - Arbeidsongevallen - Glossaria

Download het gecomprimeerde bestand met de XML-schemaís van de sector Arbeidsongevallen .zip - Nieuw venster

De ASR in de sector Arbeidsongevallen bestaat uit vier scenario’s, naargelang van de soort gegevens dat de werkgever wenst mee te delen:

Aanvraag tot consultatie Db notes - Nouvelle fenêtre
Versie 2022/3 geldig tot 31/12/2022 Versie 2022/4 geldig vanaf 01/01/2023
Vraag tot consultatie van de DmfA gegevens verminderingen eerste aanwervingen: Generieke uitwisseling Db notes - Nieuw venster
Versie 2022/3 geldig tot 31/12/2022 Versie 2022/4 geldig vanaf 01/01/2023

Legitimatiekaart Bouwsector

Het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Werklieden uit het Bouwbedrijf reikt jaarlijks aan alle arbeiders, die voldoende prestaties in de bouwsector hadden, een legitimatiekaart van rechthebbende uit. Dit gebeurt in toepassing van artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1987 zoals bindend verklaard bij koninklijk besluit van 12 april 1988.
Deze legitimatiekaart opent onder andere in geval van tijdelijke/volledige werkloosheid voor een bepaald aantal dagen het recht op een aanvullende uitkering ten laste van het Fonds.
De werknemer dient deze rechthebbende legitimatiekaart in bij zijn/haar uitbetalingsinstelling, die deze als deel van het werkloosheidsdossier bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening indient.
Op basis van deze aldus ingediende rechthebbende legitimatiekaart verwerkt de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naast het bedrag van de werkloosheidsuitkering (onder vorm van een code) nu eveneens het recht op het aantal dagen aanvullende uitkeringen en het dagbedrag van de aanvullende uitkering ten laste van het Fonds van de Bouw op de betaalkaart en maakt dit over aan de uitbetalingsinstelling.
De uitbetalingsinstelling heeft zo een machtiging om in geval van tijdelijke of volledige werkloosheid de aanvullende vergoedingen bouw en vorst te betalen aan de werklieden uit de bouw.

Deze stroom laat het Fonds voor Bestaanszekerheid van de bouwsector (FBZ) toe de kaart van rechthebbende van de bouwsector door te sturen naar de instellingen belast met de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen.
Om tot de instellingen belast met de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen te komen zal deze kaart van rechthebbende via de Vereniging van Sectorale Instellingen (VIS) gaan en dan via het transferpunt van de sociale zekerheid (Smals - KSZ).

Routing

Dit is een antwoord op een aanvraag gedaan door een sector. Het is langs deze weg dat de sector de identificatie van de bestemmelingen kent; dit wil zeggen naar wie de aanvraag getransfereerd werd. Anderzijds zal de sector ook beschikken over de identificatie van de werkgevers die geopteerd hebben voor de papieren procedure.

De aangifte is in productie gesteld op 01/09/2005

Mededeling tijdelijke werkloosheid (verrijkte)

Onder deze rubriek vindt u het glossarium voor de verrijkte mededelingen tijdelijke werkloosheid.

Dit glossarium bevat enkel de verrijkte blokken met de verrijkte zones van de mededeling zoals ze bij de RVA zal terechtkomen.
De gezamenlijke inhoud van het originele glossarium en het corresponderende verrijkte glossarium representeert de volledige inhoud van een verrijkte mededeling. De originele blokken en zones zullen dus ook in de verrijkte aangifte aanwezig zijn, maar werden hier niet herhaald om redundante informatie te vermijden.
Voor de uiteindelijke, gezamenlijke structuur van deze originele en verrijkte blokken en zones, verwijzen we naar het XML-schema bij elk verrijkt scenario.

Validatieboek (verrijkt)

Onder deze rubriek vindt u het glossarium voor de verrijkte mededelingen tijdelijke werkloosheid.

Dit glossarium bevat enkel de verrijkte blokken met de verrijkte zones van de mededeling zoals ze bij de RVA zal terechtkomen.
De gezamenlijke inhoud van het originele glossarium en het corresponderende verrijkte glossarium representeert de volledige inhoud van een verrijkte mededeling. De originele blokken en zones zullen dus ook in de verrijkte aangifte aanwezig zijn, maar werden hier niet herhaald om redundante informatie te vermijden.
Voor de uiteindelijke, gezamenlijke structuur van deze originele en verrijkte blokken en zones, verwijzen we naar het XML-schema bij elk verrijkt scenario.

Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet (verrijkt)

Onder deze rubriek vindt u het glossarium voor de verrijkte dossiers loopbaanondrebreking en tijdskrediet.

Sector Werkloosheid

Het gecomprimeerde bestand met de XML-schema's van de verrikte glossaria asr - sector werkloosheid downloaden .zip - Nieuw venster

Sector Uitkeringen

Het gecomprimeerde bestand met de XML-schema's van de verrijkte glossaria asr - sector Uitkeringen downloaden .zip - Nieuw venster

Aanvraag van een aangifte

Dit elektronisch formulier bevat een aanvraag van een aangifte; u zult hierin onder andere aangeven welk type aangifte gevraagd wordt, alsook de identificatie van de betrokken sociaal verzekerde.

Dit elektronisch formulier is in productie gesteld op 1/1/2006

Legitimatiekaart Bouwsector (verrijkte)

Het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Werklieden uit het Bouwbedrijf reikt jaarlijks aan alle arbeiders, die voldoende prestaties in de bouwsector hadden, een legitimatiekaart van rechthebbende uit. Dit gebeurt in toepassing van artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1987 zoals bindend verklaard bij koninklijk besluit van 12 april 1988.
Deze legitimatiekaart opent onder andere in geval van tijdelijke/volledige werkloosheid voor een bepaald aantal dagen het recht op een aanvullende uitkering ten laste van het Fonds.
De werknemer dient deze rechthebbende legitimatiekaart in bij zijn/haar uitbetalingsinstelling, die deze als deel van het werkloosheidsdossier bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening indient.
Op basis van deze aldus ingediende rechthebbende legitimatiekaart verwerkt de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naast het bedrag van de werkloosheidsuitkering (onder vorm van een code) nu eveneens het recht op het aantal dagen aanvullende uitkeringen en het dagbedrag van de aanvullende uitkering ten laste van het Fonds van de Bouw op de betaalkaart en maakt dit over aan de uitbetalingsinstelling.
De uitbetalingsinstelling heeft zo een machtiging om in geval van tijdelijke of volledige werkloosheid de aanvullende vergoedingen bouw en vorst te betalen aan de werklieden uit de bouw.

Deze stroom laat het Fonds voor Bestaanszekerheid van de bouwsector (FBZ) toe de kaart van rechthebbende van de bouwsector door te sturen naar de instellingen belast met de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen.
Om tot de instellingen belast met de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen te komen zal deze kaart van rechthebbende via de Vereniging van Sectorale Instellingen (VIS) gaan en dan via het transferpunt van de sociale zekerheid (Smals - KSZ).