Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Gegevens uitwisselen via webservices

Technische informatie

Webservice catalogus

De volgende webservices voor ondernemingen (B2B) zijn momenteel beschikbaar op het SOA-platform van de sociale zekerheid:

Via de bovenstaande links vindt u de functionele (documentatie, beschrijving) en technische (URL/endpoint, versies, formeel contract) informatie die u nodig hebt om clients (consumer) te ontwikkelen.