Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Gegevens uitwisselen via SOAP-webservices

Technische informatie

Webservice catalogus

De volgende webservices voor ondernemingen (B2B) zijn momenteel beschikbaar op het SOA-platform van de sociale zekerheid:

Via de bovenstaande links vindt u de functionele (documentatie, beschrijving) en technische (URL/endpoint, versies, formeel contract) informatie die u nodig hebt om clients (consumer) te ontwikkelen.