Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Technische informatie

Technische specificaties

Foutafhandeling

Alle services gebruiken uniform gedefinieerde foutcodes om systeemfouten te melden. Een fout wordt gemeld door middel van een SOAP-fault.

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="https://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soapenv:Body>
  <soapenv:Fault>
   <faultcode>soapenv:Client</faultcode>
   <faultstring>SOA-01001</faultstring>
   <detail>
    <SystemError Id="44ae07df-bd39-40d2-94f9-f149c047b589" 
     xmlns="https://socialsecurity.be/errors/v1">
     <Origin>Consumer</Origin>
     <Code>SOA-01001</Code>
     <Message xml:lang="en">Service call not authenticated.</Message>
     <Environment>Production</Environment>
    </SystemError>
   </detail>
  </soapenv:Fault>       
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope> 

Elke foutboodschap bevat naast een foutcode en beschrijving ook een unieke identificatiestring (//SystemError/@Id) waarmee de fout door onze supportdiensten verder kan worden geanalyseerd. Het is belangrijk dat de clienttoepassing steeds deze unieke id logt.

Een overzicht van de mogelijke foutmeldingen vindt u in de volgende tabel.

Code Beschrijving Oorzaak Verklaring
SOA-00001 Service error This is the default error sent to the consumer in case no more details are known.
SOA-01001 Service call not authenticated Consumer From the security information provided, either the consumer could not be identified or the credentials provided are not correct.
SOA-01002 Service call not authorized Consumer The consumer is identified and authenticated, but is not allowed to call the given service.
SOA-02001 Service not available. Please contact service desk. Provider An unexpected error has occurred. Retries will not work. Service desk may help with root cause analysis.
SOA-02002 Service temporarily not available. Please try later. Provider An unexpected error has occurred. Retries should work. If the problem persists service desk may help.
SOA-03001 Malformed message Consumer This is the default error for content related errors in case no more details are known.
SOA-03002 Message must be SOAP Consumer Message does not respect the SOAP standard.
SOA-03003 Message must contain SOAP body Consumer Message respects the SOAP standard, but body is missing.
SOA-03004 WS-I compliance failure Consumer Message does not respect the WS-I standard.
SOA-03005 WSDL compliance failure Consumer Message is not compliant with WSDL.
SOA-03006 XSD compliance failure Consumer Message is not compliant with XSD.
SOA-03007 Message content validation failure Consumer From the message content (conform XSD): extended checks on the element format failed or cross-checks between fields failed.

De meest voorkomende problemen worden voorgesteld op de FAQ-pagina.