Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Gegevens uitwisselen via SOAP-webservices

Technische informatie

Technische specificaties

Foutafhandeling

Alle services gebruiken uniform gedefinieerde foutcodes om systeemfouten te melden. Een fout wordt gemeld door middel van een SOAP-fault.

          <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
            <soapenv:Body>
              <soapenv:Fault>
                <faultcode>soapenv:Client</faultcode>
                <faultstring>SOA-01001</faultstring>
                <detail>
                  <SystemError Id="fa9e06a4-b4a6-4788-944e-57f15ec7340e"
										xmlns="http://socialsecurity.be/errors/v1">
                    <Origin>Consumer</Origin>
                    <code>SOA-01001</code>
                    <Message xml:lang="en">Service call not authenticated.</Message>
                    <Environment>Test</Environment>
                  </SystemError>
                </detail>
              </soapenv:Fault>
            </soapenv:Body>
          </soapenv:Envelope> 
        

Elke foutboodschap bevat naast een foutcode en beschrijving ook een unieke identificatiestring (//SystemError/@Id) waarmee de fout door onze supportdiensten verder kan worden geanalyseerd. Het is belangrijk dat de clienttoepassing steeds deze unieke id logt.

Een overzicht van de mogelijke foutmeldingen vindt u in de volgende tabel.

Code Beschrijving Oorzaak Verklaring
SOA-00001 Service error This is the default error sent to the consumer in case no more details are known.
SOA-01001 Service call not authenticated Consumer From the security information provided, either the consumer could not be identified or the credentials provided are not correct.
SOA-01002 Service call not authorized Consumer The consumer is identified and authenticated, but is not allowed to call the given service.
SOA-02001 Service not available. Please contact service desk. Provider An unexpected error has occurred. Retries will not work. Service desk may help with root cause analysis.
SOA-02002 Service temporarily not available. Please try later. Provider An unexpected error has occurred. Retries should work. If the problem persists service desk may help.
SOA-03001 Malformed message Consumer This is the default error for content related errors in case no more details are known.
SOA-03002 Message must be SOAP Consumer Message does not respect the SOAP standard.
SOA-03003 Message must contain SOAP body Consumer Message respects the SOAP standard, but body is missing.
SOA-03004 WS-I compliance failure Consumer Message does not respect the WS-I standard.
SOA-03005 WSDL compliance failure Consumer Message is not compliant with WSDL.
SOA-03006 XSD compliance failure Consumer Message is not compliant with XSD.
SOA-03007 Message content validation failure Consumer From the message content (conform XSD): extended checks on the element format failed or cross-checks between fields failed.

De meest voorkomende problemen worden voorgesteld op de FAQ-pagina.