Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Technische informatie

Veiligheid - WS-Security X.509 Certificate Token Profile

Deze security policy is enkel van toepassing voor het oproepen van de SecurityTokenService (STS). Ze beschrijft hoe een SOAP-bericht met een X.509-certificaat moet ondertekend worden.

De wsse:Security header bevat volgende onderdelen:

 1. wsse:BinarySecurityToken met het consumer X.509v3-certificaat in base64-notatie;
 2. wsu:Timestamp met maximale geldigheid van 5 minuten;
 3. ds:Signature met digitale handtekening over BST, TMS en soapenv:Body. Elk blok wordt gecanonicaliseerd (Exclusive) en gehasht (SHA256). De handtekening zelf is van het type RSA-SHA256.

Voorbeeld met PICT (vereenvoudigd)

De tweede operatie van PICT (checkAccessControl) vereist een X.509 certificaat en handtekening. U test hiermee de geldigheid van uw certificaat en handtekening.

          <soapenv:Envelope>
            <soapenv:Header>
              <wsse:Security>
                <wsse:BinarySecurityToken EncodingType="#Base64Binary" 
                ValueType="#X509v3" wsu:Id="CertId">MIIMZjCCA4...==</wsse:BinarySecurityToken>
                <wsu:Timestamp wsu:Id="Timestamp">
                  <wsu:Created>2011-07-06T14:55:06Z</wsu:Created>
                  <wsu:Expires>2011-07-06T14:56:06Z</wsu:Expires>
                </wsu:Timestamp>
                <ds:Signature>
                  <ds:SignedInfo>
                    <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="xml-exc-c14n#"/>
                    <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
                    <ds:Reference URI="#CertId">
                      <ds:Transforms>
                        <ds:Transform Algorithm="xml-exc-c14n#"/>
                      </ds:Transforms>
                      <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
                      <ds:DigestValue>l0k0hbnk8578dYAc2POMcBLbTkY=</ds:DigestValue>
                    </ds:Reference>
                    <ds:Reference URI="#Timestamp">
                      <ds:Transforms>
                        <ds:Transform Algorithm="xml-exc-c14n#"/>
                      </ds:Transforms>
                      <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
                      <ds:DigestValue>cUI6sRLLErYal1w1wLFxSCwjoCI=</ds:DigestValue>
                    </ds:Reference>
                    <ds:Reference URI="#id">
                      <ds:Transforms>
                        <ds:Transform Algorithm="xml-exc-c14n#"/>
                      </ds:Transforms>
                      <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
                      <ds:DigestValue>bY22PjS0HPcmEHrslVdx3uDnnpU=</ds:DigestValue>
                    </ds:Reference>
                  </ds:SignedInfo>
                  <ds:SignatureValue>uYUcEhYJ8y...==</ds:SignatureValue>
                  <ds:KeyInfo Id="KeyId-5F1BFEB349E14F0ADF130996410619213">
                    <wsse:SecurityTokenReference>
                      <wsse:Reference URI="#CertId" ValueType="#X509v3"/>
                    </wsse:SecurityTokenReference>
                  </ds:KeyInfo>
                </ds:Signature>
              </wsse:Security>
            </soapenv:Header>
          <soapenv:Body wsu:Id="id">
            <pict:CheckAccessControlRequest>
              <type:Message>Hello World</type:Message>
              <type:Timestamp>2010-02-24T05:32:13</type:Timestamp>
            </pict:CheckAccessControlRequest>
          </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>