Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Gegevens uitwisselen via SOAP-webservices

Technische informatie

Beveiliging van webservices

Webservices op het SOA-platform worden op verschillende niveaus beveiligd. Op transportniveau is steeds een SSL/TLS-verbinding vereist. Op berichtniveau gebeurt de authenticatie van de service consumer op basis van X.509-certificaten.

De gebruikte WS-Security-standaarden staan beschreven in volgende specificaties:

Security Policy

        <wsdl:operation name="checkAccessControl">
          <wsdl:documentation>v1.2: added new operation</wsdl:documentation>
          <soap11:operation soapAction=""/>
          <wsdl:input>
            <soap11:body use="literal"/>
            <wsp:PolicyReference URI="#X509_SHA256" 
            xmlns:wsp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy"/>
          </wsdl:input>
          <wsdl:output>
          	<soap11:body use="literal"/>
          </wsdl:output>
          <wsdl:fault name="systemError">
          	<soap11:fault name="systemError" use="literal"/>
          </wsdl:fault>
        </wsdl:operation> 
        

Foutmelding

Wanneer het SOA-platform een request niet aanvaardt vanwege een securityfout, wordt een SOAP fault met de volgende error code teruggestuurd: SOA-01001 – Service call not authenticated.

        <soapenv:Fault>
          <faultcode>soapenv:Client</faultcode>
          <faultstring>SOA-01001</faultstring>
          <detail>
            <SystemError Id="44ae07df-bd39-40d2-94f9-f149c047b589" 
            xmlns="http://socialsecurity.be/errors/v1">
              <Origin>Consumer</Origin>
              <Code>SOA-01001</Code>
              <Message xml:lang="en">Service call not authenticated.</Message>
              <Environment>Production</Environment>
            </SystemError>
          </detail>
        </soapenv:Fault>