Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Gegevens uitwisselen via SOAP-webservices

Technische informatie

Veiligheid - TLS verbinding

Op transportniveau moet de service consumer verplicht een TLS -verbinding maken. Daardoor is hij zeker van de identiteit van de serviceprovider (SOA-platform) en worden gegevens in transit beveiligd door encryptie.

De servercertificaten van het SOA-platform zijn gevalideerd door het QuoVadis België Nieuwe venster en moeten door de service consumer aanvaard worden.

Opgelet: de servercertificaten worden op regelmatige basis vernieuwd, en dat geldt ook voor de CA die de certificaten uitgeeft.

        CN = QuoVadis Europe SSL CA G1, O = QuoVadis Trustlink BVBA, C = B 
        -> CN = QuoVadis Root CA 2, O = QuoVadis Limited, C = BM
        

Omgeving Subject DN
Simulatie

CN = services-sim.socialsecurity.be
OU = 0206731645
OU = RSZ-ONSS
O = Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
L = Sint-Gillis
S = Brussel-Hoofdstad
C = BE

Productie

CN = services.socialsecurity.be
O = Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
L = Sint-Gillis
S = Brussel-Hoofdstad
C = BE

Ter informatie: de simulatieomgeving dient specifiek om testen uit te voeren voordat u de productieomgeving gebruikt.

U kunt de certificaten downloaden met een browser of via het openssl-commando:

 >> openssl s_client -showcerts -connect services.socialsecurity.be:443

Voorbeeld met PICT

De eerste operatie van PICT (checkConnection) heeft geen beveiling op message-niveau en daarom geen wsse:Security-blok in de SOAP header. U test hiermee de SSL/TLS verbinding met het SOA platform.

        <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
          <soapenv:Header/>
            <soapenv:Body>
            <pict:CheckConnectionRequest xmlns:pict="
							http://socialsecurity.be/PlatformIntegrationConsumerTest/v1"
              xmlns:type="http://socialsecurity.be/PlatformIntegrationConsumerTest/types/v1">
              <type:Message>Hello World</type:Message>
              <type:Timestamp>2010-02-24T05:32:13</type:Timestamp>
            </pict:CheckConnectionRequest>
            </soapenv:Body>
        </soapenv:Envelope>