Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Algemene informatie

FAQ

Waar kan ik de WSDL's/XSD's vinden?

Zoals uitgelegd op de pagina webservicecatalogus, bevinden de WSDL's/XSD's zich in het contract van de service, dat een ZIP-bestand is.

Welke versie van SoapUI moet ik gebruiken?

Wij raden versie 5.2.1 van SoapUI aan. Dat is de versie waarmee wij onze tests gedaan hebben.

Download versie 5.2.1 van SoapUI. Nieuw venster

Wanneer ik probeer om een certificaat te krijgen, verschijnt foutmelding 19. Wat moet ik doen?

Deze foutmelding 19 is te wijten aan het feit dat OpenSSL niet weet of hij het ROOT-certificaat kan vertrouwen. Er moet dus het argument '-showcerts' toegevoegd worden.

U kunt ook het ZIP-bestand met de gebruikte certificaten downloaden op de pagina Technische informatie: omgevingen.

Is er een voorbeeldimplementatie beschikbaar in Java?

Ja. Om de implementatie van uw web service client te vereenvoudigen, kunt u volgende voorbeeld consulteren: JAX-WS/CXF .

Hoewel alle mogelijke zorg is besteed aan de creatie van deze programma’s, wordt geen enkele waarborg gegeven wat betreft de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid. De RSZ of eventuele andere instanties verantwoordelijk voor de inhoud van het portaal kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen bij het raadplegen of het gebruik van dit programma.

Ter informatie: het gebruik van Java is geen vereiste. Alternatieve implementaties worden later eventueel toegevoegd.