Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Legende XML

Definitie

Elément ROOT

Een bijzonder element dat aanwezig moet zijn in elk XML-bestand, is het wortel-element, de ROOT.

De ROOT van de XML-bestanden moet de volgende structuur respecteren :

<ROOT xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="C:\referentieschema.xsd">

De twee volgende attributen zijn verplicht en worden als volgt gedefinieerd :

  • xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" is verplicht en geen enkele andere waarde is toegelaten.

  • xsi:noNamespaceSchemaLocation="referentieschema.xsd" is het attribuut dat het referentieschema aanduidt voor dit XML-bestand.

De waarde van dit attribuut moet de naam van het referentieschema zijn.