Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Structuur van het XML-bestand

Complexe types

Een element in een XML-bestand kan ofwel een elementair gegeven zijn dat een waarde bevat van het eenvoudige type (integer, string, date, enz.), ofwel een complex gegeven dat andere elementen, eenvoudige of complexe, bevat (men spreekt dan van complex type).

Wanneer een element een complexe structuur heeft zoals bijvoorbeeld een sequentie van elementen, dan is het mogelijk een « complex type » te definiëren, dat de sequentie van de gewenste elementen groepeert, en aan te duiden dat een gegeven element behoort tot het gedefinieerde type.

Figuur 3 - Definitie van een complex type

Het complexe type « AType » is gedefinieerd, en het bestaat uit een sequentie van de elementen X, Y, Z.

Figuur 4 - Gebruik van een complex type

Als een element A moet bestaan uit een sequentie van de elementen X, Y, Z, dan is het mogelijk aan te duiden dat het element A behoort tot het type « AType ». De grafische voorstelling toont in een kader in stippellijn met gele achtergrond de elementen die behoren tot « AType ».

Door dit principe is het mogelijk een complexe structuur slechts één enkele keer te definiëren en hem te hergebruiken in verschillende schema's, of verschillende keren binnen eenzelfde schema.