Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Definitie

Element

Een XML-bestand bestaat uit een boomstructuur die gevormd wordt door elementen.

Een element wordt geïdentificeerd aan de hand van een openende tag en een sluitende tag, aldus voorgesteld :

      <tagElement> (openende tag van een Element)
       Valeur
      </tagElement> (sluitende tag van een Element)
     

De waarde van het element wordt aangegeven tussen deze tags.

Elk element wordt geïdentificeerd door een precies label. Eenzelfde label mag niet gebruikt worden om 2 elementen voor te stellen die verschillende definities hebben in het schema.

Een element in een XML-bestand kan ofwel een elementair gegeven zijn, ofwel een complex gegeven dat andere elementen omvat.

In het volgende voorbeeld is <Element1> een complex gegeven, bestaande uit 2 elementen <Element2> en <Element3> die elementaire gegevens zijn :

 <Element1> (openende tag van een Element1)
  <Element2> (openende tag van een Element2)
   Waarde
  </Element2> (sluitende tag van een Element2)
  <Element3> (openende tag van een Element3)
   Waarde
  </Element3> (sluitende tag van een Element3)
 </Element1> (sluitende tag van een Element1)

In de grafische voorstellingen van de schema's wordt een element voorgesteld onder de vorm van een rechthoek.

De tekst in deze rechthoek specificeert het XML-label van het element. Dit is het label dat gebruikt moet worden in de openende en sluitende tags van het element.