Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Legende XML

Definitie

Element

Een XML-bestand bestaat uit een boomstructuur die gevormd wordt door elementen.

Een element wordt geïdentificeerd aan de hand van een openende tag en een sluitende tag, aldus voorgesteld :

	<tagElement> (openende tag van een Element)
		Waarde
	</tagElement> (sluitende tag van een Element)

De waarde van het element wordt aangegeven tussen deze tags.

Elk element wordt geïdentificeerd door een precies label. Eenzelfde label mag niet gebruikt worden om 2 elementen voor te stellen die verschillende definities hebben in het schema.

Een element in een XML-bestand kan ofwel een elementair gegeven zijn, ofwel een complex gegeven dat andere elementen omvat.

In het volgende voorbeeld is <Element1> een complex gegeven, bestaande uit 2 elementen <Element2> en <Element3> die elementaire gegevens zijn :

	<Element1> (openende tag van een Element1)
		<Element2> (openende tag van een Element2)
			Waarde
		</Element2> (sluitende tag van een Element2)
		<Element3> (openende tag van een Element3)
			Waarde
		</Element3> (sluitende tag van een Element3)
	</Element1> (sluitende tag van een Element1)

In de grafische voorstellingen van de schema's wordt een element voorgesteld onder de vorm van een rechthoek.

De tekst in deze rechthoek specificeert het XML-label van het element. Dit is het label dat gebruikt moet worden in de openende en sluitende tags van het element.