Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Legende XML

Definitie

Functionele blokken

Een functioneel blok in het kader van de sociale zekerheid wordt vertaald in een complex element in het XML-schema, d.w.z. als een element dat andere, eenvoudige of complexe, elementen bevat.

In tegenstelling tot de eenvoudige elementen is het de aanwezigheid van de tags die nagekeken wordt om te zien of een functioneel blok aangegeven is of niet.

tags van het blok aanwezig, maar geen enkel gegeven aangegeven. tags van het blok aanwezig, maar geen enkel gegeven aangegeven. tag van het blok aanwezig, maar voorgesteld door de tag van een leeg element.
<BlocA></BlocA>
<BlocA>
  <Element1></Element1>
  <Element2></Element2>
</BlocA>
<BlocA/>

In deze gevallen wordt het blok beschouwd als aangegeven. Het bevat echter geen enkel gegeven. Als er aldus in dit blok elementen gedefinieerd zijn als onmisbaar, dan zullen er anomalieën « Niet aanwezig » gedetecteerd worden voor elk van deze elementen.

In het geval dat de tags van het blok zelf niet aangegeven zijn, zal een anomalie « Niet aanwezig » gedetecteerd worden voor het blok, als de aanwezigheid van dit blok absoluut « verplicht indien » is en als de aanwezigheidsvoorwaarde nagekeken is.