Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Structuur van het XML-bestand

Elementaire gegevens

Voor de elementaire gegevens is het de aanwezigheid van een significante waarde tussen de tags die nagekeken wordt en niet alleen de aanwezigheid van de tags.

 • Aanwezigheid onmisbaar of aanwezigheid « Verplicht indien » en aanwezigheidsvoorwaarde nagekeken.
  • <A></A> NOK
  • <A/> NOK
  • Geen tags NOK
  • Anomalie « Niet aanwezig »
 • Aanwezigheid « verplicht indien », en aanwezigheidsvoorwaarde niet nagekeken.
  • <A></A> OK
  • <A/> OK
  • Geen tags OK
  • Geen anomalie voor aanwezigheid. Het gegeven wordt beschouwd als niet aangegeven

Voor de numerieke gegevens, als de nul significatief is2, moet men het gegeven zetten met « 0 » als waarde: <Element>0</Element>.

Als er geen « Pattern »3 in het bijzonder gedefinieerd is, dan heeft het aantal nullen geen belang. <Element>0000</Element> is strikt equivalent aan de vorige schrijfwijze.

AANDACHT : de blanco's links en rechts zijn dus significant.

<Elément> 0000 </Elément> is verschillend van de vorige schrijfwijze <Elément>0000</Elément>.
<Elément>  </Elément> is verschillend van <Elément></Elément>.

Aldus zal een over 10 posities gedefinieerde zone als anomalie beschouwd worden als de lengte meer dan 10 posities bedraagt, de blanco's meegerekend.

(2) Om de zones te kennen waarvoor de nul significatief is, moet men zich wenden tot de glossaria.
(3) Voor bijkomende informatie over de patterns kunt u de documentatie consulteren in verband met de XML-schema's op de site http://www.w3.org Nieuw venster.