Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Structuur van het XML-bestand

Cardinaliteiten op de elementen

De cardinaliteiten laten toe het minimum- en maximumaantal voorkomens vast te leggen dat men kan geven voor een element.

Een minimale cardinaliteit van 1 geeft aan dat het element onmisbaar is, een minimale cardinaliteit van 0 geeft aan dat het element optioneel is (komt overeen met « verplicht indien » of « facultatief » van het glossarium).

Als een element onmisbaar is, wordt het met een volle lijn voorgesteld. Als een element optioneel is, wordt het met een stippellijn voorgesteld.

De maximale cardinaliteit kan duidelijk vastgelegd worden door een maximaal aantal voorkomens, maar het is ook mogelijk geen enkele theoretische grens te bepalen voor het aantal mogelijke voorkomens, in dit geval zal zij voorgesteld worden door het symbool « oneindig ».

De cardinaliteiten worden alleen grafisch weergegeven als de maximale cardinaliteit groter is dan 1.

Figuur 5 - Cardinaliteiten 1

In deze figuur kan element A samengesteld zijn ofwel uit de sequentie van de elementen B en C, ofwel uit de sequentie van de elementen D, E en F.

Als element A samengesteld is uit de sequentie B-C :

 • Element B is optioneel, er kunnen er 0 zijn, en er moet er maximum één zijn.
 • Element C is onmisbaar, er moet er minimum 1 zijn en maximum 5.

Als element A samengesteld is uit de sequentie D-E-F :

 • Element D is onmisbaar, er moet er minimum 1 zijn, en er is geen theoretische maximale grens.
 • Element E is optioneel, er kunnen er 0 zijn en er is geen theoretische maximale grens.
 • Element F is onmisbaar, en er moet er één enkel zijn.

Bovendien moet men opmerken dat het element E pas kan verschijnen nadat alle elementen D omschreven werden. Zo zal het niet mogelijk zijn een element D na een element E te plaatsen.

Voorbeelden XML
Voorbeelden 1 : XML geldig Voorbeelden 2 : XML geldig Voorbeelden 3 : XML niet geldig Element D geplaatst na een element E Voorbeelden 4 : XML niet geldig mengeling van de 2 sequenties B-C en D-E-F
<A>
 <D>Value</D>
 <D>Value</D>
 <D>Value</D>
 <F>Value</F>
</A>
<A>
 <D>Value</D>
 <D>Value</D>
 <D>Value</D>
 <E>Value</E>
 <F>Value</F>
</A>
<A>
 <D>Value</D>
 <D>Value</D>
 <E>Value</E>
 <D>Value</D>
</A>
<A>
 <C>Value</C>
 <D>Value</D>
 <D>Value</D>
 <E>Value</E>
</A>