Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Gestructureerde berichten overmaken

Een gestructureerd bericht overmaken via FTP

Veelgestelde vragen

Algemeen

 • Wat is FTP?

  Het File Transfer Protocol (FTP) is een netwerkprotocol dat de uitwisseling van documenten van de ene computer naar de andere mogelijk maakt. Het standaardiseert een aantal processen die vaak verschillen tussen besturingssystemen onderling.

 • Waar vindt u FTP?

  U werkt met Windows:

  Windows-computers hebben een standaard FTP-client.

  U kunt ook ‘FTP client’ invoeren in een zoekmotor. Op het Internet is zowel gratis als betalende FTP-client-software te vinden.

  Het staat u vrij de FTP-client te kiezen die het best aan uw behoeften beantwoordt.

  U werkt met Linux:

  In het standaardpakket van Linux is een FTP-client inbegrepen.

  U kunt ook ‘FTP client’ invoeren in een zoekmotor. Op het Internet is zowel gratis als betalende FTP-client-software te vinden.

  Het staat u vrij de FTP-client te kiezen die het best aan uw behoeften beantwoordt.


  U werkt met Apple:

  Apple-computers hebben een standaard FTP-client.

  Er bestaan meerdere FTP-clients voor Apple. U kunt ze vinden via de website www.apple.com neues Fensterof door ‘FTP & Apple’ in te voeren in een zoekmotor.

 • Welke stappen moet u ondernemen om FTP te kunnen gebruiken?

  1. Kies een gekwalificeerd certificaat.
  2. Kies een FTP-client.
  3. Verbind u met het extranet van de Sociale Zekerheid.
  4. Configureer het netwerk voor de verzender.
  5. Activeer het verzendernummer en het FTP-kanaal.
 • Hoe registreert u zich als FTP-verzender?

  Alleen de Lokale (Co-)beheerder van elke hoedanigheid kan een verzendernummer registreren en een kanaal activeren op www.socialsecurity.be. Hij moet daarbij de volgende stappen volgen:

  1. Klik op 'Gestructureerde berichten'.
  2. Klik op 'De configuratiegegevens opslaan'.
  3. Klik op 'Volgende'.
  4. Voer de contactgegevens van de technische gebruiker in.
  5. Klik op 'Volgende'.
  6. Kies het kanaaltype 'FTP'.
  7. Het type verbinding is ‘Router’.
  8. Laad de publieke sleutel van uw certificaat op.
  9. Vink de toepassing(en) aan waarvoor u via dit kanaal bestanden wenst te verzenden.
  10. Klik op ‘'Volgende'’.
  11. Kies de gebruikersnaam van de technische gebruiker.
  12. Kies het wachtwoord van de technische gebruiker.
  13. Klik op 'Volgende'.
  14. Klik op 'Bevestigen'.

Certificaten

 • Hoe kunt u uw publieke sleutel opladen in de FTP-server?

  U moet de publieke sleutel van uw gekwalificeerd certificaat opladen wanneer u uw FTP-kanaal aanmaakt op de portaalsite van de Sociale Zekerheid. Uw private sleutel moet u opladen in uw FTP-client. Gelieve daarvoor de documentatie van uw FTP-client te raadplegen. We raden u aan uw private sleutel met een wachtwoord te beschermen.

 • Hoe maakt u een handtekeningbestand (FS) aan?

  Het handtekeningbestand wordt toegevoegd aan een bestand dat de originele aangiften, de wijzigende aangiften en de consultatieaanvragen bevat. Indien deze bestanden in de testomgeving aangemaakt werden, zal er geen enkel handtekeningbestand toegevoegd moeten worden.

  U kunt het handtekeningbestand (FS) zelf aanmaken via bijvoorbeeld OpenSSL, of gebruik maken van een ander programma dat door uzelf of een softwareproducent ontwikkeld is.

  Als u het handtekeningbestand via OpenSSL wilt aanmaken, is het belangrijk dat u aan uw certificatiedienstverlener een certificaat vraagt waarvan u de private sleutel kunt exporteren. Bij certificaten die zich op chipkaarten of USB-sleutels bevinden, vormt dit een probleem.

  Indien u met de eID een handtekeningbestand wenst aan te maken, kunt u de procedure met behulp van Cryptonit gebruiken. U kunt de procedure vinden in de technische bibliotheek.

  Hoe maakt u een handtekeningbestand aan via OpenSSL?
  Om een handtekeningbestand aan te maken met OpenSSL moet de OpenSSL-sofware geïnstalleerd zijn op de PC waarop u het handtekeningbestand gaat aanmaken. U kunt heel eenvoudig naar OpenSSL zoeken op het Internet via een zoekmachine. Na installatie maakt u best een map aan op uw PC waarin u uw certificaat (formaat .pfx of .p12) plaatst, samen met de FI-bestand(en) die u moet ondertekenen. Daarna maakt u uw handtekeningbestand:

  1. Open een DOS-venster. Ga hiervoor naar Start en klik op Run.
  2. Typ cmd in en klik op ‘OK’.
  3. Vervolgens moet u naar de C-prompt gaan (dit betekent dat u een lijn heeft waar enkel ‘C:\>’ staat). Om daar te komen moet u verschillende keren het commando cd.. gevolgd door [ENTER] invoeren.
  4. Open de directory OpenSSL via het commando cd openssl gevolgd door [ENTER].
  5. Open de subdirectory bin via het commando cd bin gevolgd door [ENTER].
  6. Open OpenSSL via het commando openssl gevolgd door [ENTER].
  7. Na de prompt moet u het commando invoeren om het .pem bestand aan te maken. Opgelet: u moet hierbij gebruik maken van uw certificaat (formaat .pfx, .p12) en niet van de publieke sleutel van het certificaat (.cer). Achter de prompt geeft u volgend commando in, met het volledige pad waar uw map met het certificaat en uw FI-bestand staat: pkcs12 -in locatie van uw map\uw certificaat -passin pass: wachtwoord van uw certificaat -out locatie van uw map\naam van uw .pem-bestand -clcerts -nokeys gevolgd door [ENTER].
  8. Nu geeft u om uw .key-bestand aan te maken volgend commando in na de prompt OpenSSL>:
   pkcs12 -in locatie van uw map\uw certificaat -passin pass: wachtwoord van uw certificaat -passout pass: wachtwoord dat u kiest voor uw .key -out locatie van uw map\naam van uw .key-bestand gevolgd door [ENTER].
  9. Om nu uw FS-bestand aan te maken, geeft u volgend commando in na de prompt OpenSSL>: smime -sign -in locatie van uw map\naam van uw FI-bestand -signer locatie van uw map\naam van uw .pem-bestand -inkey locatie van uw map\naam van uw .key-bestand -passin pass: wachtwoord dat u kiets voor uw .key -outform pem -out locatie van uw map\naam van uw FS-bestand gevolgd door [ENTER].
  10. Voor u het bestand kunt versturen, moet u nog enkele manuele aanpassingen aan uw FS-bestand doen. Open het FS-bestand met een teksteditor zoals Textpad, Notepad of Wordpad en verwijder de eerste (-----BEGIN PKCS7----- ) en de laatste lijn (-----END PKCS7-----), inclusief de eventuele blanco lijnen ten gevolge van het gebruik van ENTER (carriage return).

  Structuur van de naam van een FS-bestand:

  FS.toepassing.verzendernummer.datum.volgnummer.werkomgeving.aantal delen.nummer van het deel – voorbeeld: FS.DMFA.101380.20100920.00001.T.1.1

  Let op: wanneer een aangifte in meerdere delen opgestuurd wordt, zal aan elk deel van het bestand een handtekeningbestand toegevoegd worden.

Berichten sturen

 • Hoe verstuurt u een gestructureerd bericht?

  Om via FTP berichten over te maken aan de RSZ heeft u toegang nodig tot de FTP-server van het transferpunt van de Sociale Zekerheid. Daarvoor moet u zich verbinden met het extranet van de Sociale Zekerheid en zich aanmelden met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

  Op die server heeft u toegang tot een folder die voor u voorbehouden is. Die bestaat uit een aantal subfolders waarin u de bestanden kunt plaatsen die u aan de RSZ wilt overmaken:

  • IN
  • INTEST
  • INTEST-S

  De folder bevat ook enkele subfolders waarin u bestanden die de RSZ voor u aangemaakt heeft, kunt terugvinden:

  • IN
  • OUTTEST
  • OUTTEST-S

  Bestanden plaatsen

  Open in uw FTP-client de map waarin u uw bestanden wenst te plaatsen.

  • Productiebestanden DmfA, ASR, Dimona, Tijdelijke Werkloosheid en Unieke Werfmelding (extensie R) -> map IN
  • Test-/Simulatiebestanden ASR, Dimona, Tijdelijke Werkloosheid en Unieke Werfmelding en DmfA-circuittestbestanden (extensie T) -> map INTEST
  • DmfA-aangiftetestbestanden en ‘ASR ZIV’ (extensie S) -> map INTEST-S

  Bestanden ophalen

  Zodra de aangiftes verwerkt zijn, zult u de antwoorden (ACRF’s, Notificaties, ...) terugvinden in de respectievelijke mappen :

  • Productiebestanden DmfA, ASR, Dimona, Tijdelijke Werkloosheid en Unieke Werfmelding (extensie R) -> map OUT
  • Test-/Simulatiebestanden ASR, Dimona, Tijdelijke Werkloosheid en Unieke Werfmelding en DmfA-circuittestbestanden (extensie T) -> map OUTTEST
  • DmfA-aangiftetestbestanden en ‘ASR ZIV’ (extensie S) -> map OUTTEST-S

  Het is de bedoeling dat u de bestanden in deze mappen kopieert naar een plaats op een server of PC bij u, en de gekopieerde bestanden vervolgens wist uit de OUT-mappen op onze server.

  Omdat wij ruimte moeten voorzien voor alle verzenders, kunnen wij de uitgaande bestanden niet onbeperkt ter beschikking houden.

 • Wat is de maximum grootte van het aangiftebestand?

  Om redenen die te maken hebben met de controle van de handtekening, is de maximum grootte per bestand beperkt tot 200 MB.

 • Welke bestanden moet u toevoegen aan de gestructureerde berichten?

  Wanneer u gestructureerde berichten verstuurt per FTP, moet u twee bestanden aan uw aangiftebestand (FI) toevoegen: het handtekeningbestand (FS) en het GO-bestand.

Verbinding

 • Hoe kunt u uw FTP-client configureren?

  1. Typ de naam van de host in ftp.socialsecurity.be.
  2. Voer de port 21 in.
  3. Voer de gebruikersnaam van de technische gebruiker in.
  4. Voer het wachtwoord in.