Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Sleutelbegrippen

Digitale handtekening

Elektronische handtekening

In de wet van 9 juli 2001 wordt een "elektronische handtekening" gedefinieerd als gegevens in elektronische vorm die vastgehecht zijn aan of logisch geassocieerd met andere elektronische gegevens en die worden gebruikt als middel van authentificatie. Diezelfde wet definieert een elektronische handtekening als "geavanceerd" als ze aan de volgende eisen voldoet:

  • op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden zijn;
  • de identificatie van de ondertekenaar mogelijk maken;
  • aangemaakt worden met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden;
  • zo verbonden zijn aan de betrokken gegevens dat elke latere wijziging van die gegevens kan worden opgespoord.

De wet bepaalt ook dat een geavanceerde elektronische handtekening, gerealiseerd op basis van een gekwalificeerd certificaat en aangemaakt door een veilig middel voor het aanmaken van een elektronische handtekening (een dergelijke handtekening wordt soms "gekwalificeerde handtekening" genoemd), geassimileerd wordt met een handgeschreven handtekening ongeacht of deze handtekening gerealiseerd wordt door een natuurlijke dan wel door een rechtspersoon.

Om een document elektronisch te ondertekenen, heeft de gebruiker een certificaat nodig.