Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Een gestructureerd bericht overmaken via FTP

Over FTP

Het File Transfer Protocol (FTP) is een netwerkprotocol dat de uitwisseling van documenten van de ene computer naar de andere mogelijk maakt. Het standaardiseert een aantal processen die vaak verschillen tussen besturingssystemen onderling.

Werkgevers (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen) en hun mandatarissen kunnen FTP gebruiken als communicatiekanaal om gestructureerde boodschappen door te sturen.

Om gestructureerde boodschappen over te maken, moet u beschikken over:

  • een verbinding met het extranet van de Sociale Zekerheid
  • een gekwalificeerd digitaal certificaat
  • een FTP-client
  • een verzendernummer

Voor meer informatie raadpleegt u de start-up guide FTP.