Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Over meldingsplicht

Wat?

Wanneer iemand uit het buitenland tijdelijk bij u of voor u in België komt werken, moet deze persoon u een Limosa-1 meldingsbewijs kunnen voorleggen.

U moet hiernaar vragen.

Als iemand u geen Limosa-1 kan tonen, moet u dat melden.

Wie doet de melding?

U moet de melding doen indien de activiteiten bij u of voor u worden uitgevoerd.

U kan de melding ook laten uitvoeren door een derde.

Wie melden?

Werknemers en zelfstandigen binnen bepaalde risicosectoren moeten een Limosa-1 kunnen voorleggen.
Meer info over wie u moet melden

Wanneer?

U moet naar de Limosa-1 meldingsbewijzen vragen vóór aanvang van de activiteiten in België.

Als iemand geen Limosa-1 kan voorleggen, moet u dit meteen melden.

Wie is vrijgesteld?

Bepaalde personen moeten niet over een meldingsbewijs beschikken, omwille van de reden en de duur van hun verblijf.
Meer info over Wie is vrijgesteld

Hoe melden?

U moet eerst een gebruikersnaam en een wachtwoord aanvragen.

Daarna kan u snel en eenvoudig een melding doen via de onlinedienst.

Hoe ziet een Limosa-1 er uit?

Van elke aangifte ontvangt de aanvrager onmiddellijk een ontvangstbewijs Limosa-1 .pdf - Nieuw venster. De elektronische versies van deze ontvangstbewijzen moeten afgedrukt worden.

QR-code

Sinds 1 maart 2014 bevat het meldingsbewijs L1 een QR-code. Daarmee kunt u personen die werken in onroerende staat uitvoeren, op een eenvoudige manier registreren in Checkinatwork. Vanaf 14 april 2015 bevat de QR-code ook de belangrijkste gegevens uit de Limosamelding.
Meer informatie over de QR-code

Uw eigen meldingsbewijs

Voor iedere melding die u doet, krijgt u zelf ook een specifiek Limosa-meldingsbewijs.

Dit document moet u kunnen tonen aan de inspectiediensten.

Als u geen melding doet

Als u het ontbreken van een Limosa-1 niet meldt, kan dit aanleiding geven tot sancties.
Meer info over Als u geen melding doet

Vanaf wanneer moet een melding gebeuren?

En wat bij activiteiten die al begonnen zijn, of bij opeenvolgende contracten?
Meer info over Inwerkingstreding en overgangsbepalingen

Welke gegevens heeft u nodig?

Als u het ontbreken van een Limosa-1 meldt?
Meer info over Vooraleer u begint

Hoe lang blijft een Limosa-1 geldig?

En wat als de opdracht langer duurt dan eerst gemeld?
Meer info over Hoe lang blijft een melding geldig

De originele melding

Via de meldingsplichttoepassing kan u ook de originele melding doen in de plaats van de buitenlandse werkgever of zelfstandige.