Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Wie melden?

Wie valt onder de verplichte Limosa-melding?

De Limosa-meldingsplicht geldt voor alle

  • werknemers die tijdelijk of gedeeltelijk in België komen werken en in principe niet onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid.
  • zelfstandigen die tijdelijk of gedeeltelijk een zelfstandige activiteit binnen een risicosector (bouw, vlees- of schoonmaaksector) in België komen uitoefenen, maar die er niet permanent verblijven of zijn gevestigd, ongeacht of zij onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid.

Werknemers

Algemeen gesteld moet er een melding gedaan worden bij de tewerkstelling van werknemers die hetzij

  • gewoonlijk in een ander land dan België werken
  • zijn aangeworven in een ander land dan België

Anders gezegd: de verplichte Limosa-melding geldt voor alle werknemers die tijdelijk of gedeeltelijk in België tewerkgesteld worden door een niet-Belgische werkgever.

Zelfstandigen

Een melding is vereist voor elke zelfstandige die tijdelijk of gedeeltelijk een zelfstandige activiteit binnen een risicosector in België komt uitoefenen, maar die er niet permanent verblijft of is gevestigd.

Uitzonderingen

Op de algemene verplichting bestaan uitzonderingen. Vooral voor korte opdrachten in België gelden er vrijstellingen van de meldingsplicht.

Ook niet iedereen die grensoverschrijdend werkt, valt onder de meldingsplicht. Ga concreet na of de betrokken werknemers of zelfstandigen onder het toepassingsgebied van de meldingsplicht vallen.

In de volgende situaties bestaat er bijvoorbeeld geen meldingsplicht:

  • Werknemers die in het buitenland wonen en die enkel voor een Belgische of buitenlandse werkgever en voor onbepaalde duur in België werken (grensarbeiders).
  • Werknemers die voor een Belgische werkgever gewoonlijk op het grondgebied van verschillende landen werken, zoals handelsvertegenwoordigers.