Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Algemene info : Over meldingsplicht

Wie melden?

voor: werkgevers (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen)

Wie valt onder de verplichte Limosa-melding?

De Limosa-meldingsplicht geldt voor alle

  • werknemers die tijdelijk of gedeeltelijk in België komen werken en in principe niet onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid.
  • zelfstandigen die tijdelijk of gedeeltelijk in België komen werken, ongeacht of zij onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid.

Werknemers

Algemeen gesteld moet er een melding gedaan worden bij de tewerkstelling van werknemers die hetzij

  • gewoonlijk in een ander land dan België werken
  • zijn aangeworven in een ander land dan België

Anders gezegd: de verplichte Limosa-melding geldt voor alle werknemers die tijdelijk of gedeeltelijk in België tewerkgesteld worden door een niet-Belgische werkgever.

Zelfstandigen

Een melding is vereist voor elke zelfstandige die tijdelijk een zelfstandige activiteit in België komt uitoefenen, maar die hier niet permanent verblijft.

Uitzonderingen

Op de algemene verplichting bestaan uitzonderingen. Vooral voor korte opdrachten in België gelden er vrijstellingen van de meldingsplicht.

Ook niet iedereen die grensoverschrijdend werkt, valt onder de meldingsplicht.
Het is belangrijk om concreet na te gaan of de betrokken werknemers of zelfstandigen onder het toepassingsgebied van de meldingsplicht vallen.

In de volgende situaties bestaat er bijvoorbeeld geen meldingsplicht:

  • Werknemers die in het buitenland wonen en die enkel voor een Belgische of buitenlandse werkgever en voor onbepaalde duur in België werken (grensarbeiders).
  • Werknemers die voor een Belgische werkgever gewoonlijk op het grondgebied van verschillende landen werken, zoals handelsvertegenwoordigers.