Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Algemene info : Over meldingsplicht

Inwerkingtreding

voor: werkgevers (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen)

De Limosa-meldingsplicht is in werking getreden op 1 april 2007.