Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Voordat u begint

Welke gegevens moet u melden?

Voordat u een melding doet, moet u over een aantal gegevens beschikken.

Basisgegevens

Voor werknemers en zelfstandigen

 • De plaats in België waar de arbeidsprestaties geleverd worden (tot 5 plaatsen van tewerkstelling in één melding)
 • De identificatiegegevens van de Belgische klant (tot 10 Belgische klanten in één melding)
 • De voorziene begin- en einddatum: maximum 24 maand per melding
 • De identificatiegegevens van de werknemer (tot 10 werknemers in één melding)
 • Het werkrooster

Bijkomende gegevens voor een werknemer

Voor een werknemer worden bijkomende gegevens gevraagd:

 • De identificatiegegevens van de werkgever
 • De identificatie- en contactgegevens van de verbindingspersoon (naam, voornamen, geboortedatum, fysieke en elektronische adressen, telefoonnummer en de hoedanigheid waarin deze verbindingspersoon optreedt).
  Het gaat om een persoon bevoegd voor de verbinding met de Belgische autoriteiten en die, wanneer nodig, documenten kan doorsturen en meldingen ontvangen. Als er al een Limosa-melding gedaan is voor deze werkgever, herneemt het systeem de gegevens van de laatst gemelde verbindingspersoon. U kunt die aanvaarden of wijzigen. Meer informatie vindt u op de pagina Verbindingspersoon.
 • In geval van uitzendarbeid, het erkenningsnummer van het buitenlands uitzendkantoor.
  Het is de juridische werkgever die gemeld moet worden. Dat is dus het uitzendkantoor dat met de uitzendkracht een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid heeft afgesloten.
 • Om personeel te kunnen detacheren in België moet een buitenlands uitzendkantoor een erkenning hebben van de Belgische regio (Brussel Nieuw venster, Vlaanderen Nieuw venster, Wallonië Nieuw venster) waarin de prestaties uitgevoerd worden.
 • De aard van de diensten (lijst met sectoren: bouw – vleesverwerking – agrarische sector-schoonmaak – security – ICT – financiële instellingen en verzekeringen – productie en distributie van elektriciteit, gas en water – gezondheidszorg en maatsch. diensten – accommodatie en catering – private huishoudens – metaalwerken – elektrische installatie- en montagewerken – petrochemische nijverheid – transport en distributie – hout- en meubelnijverheid – handel in andere consumptiegoederen – andere)
 • Voor activiteiten in de bouwsector (PC nr. 124) wordt gevraagd of de werkgever een premie betaalt die vergelijkbaar is met de geldende premie ‘getrouwheidszegels’ in België.
  Een gelijkaardige regeling aan de getrouwheidszegels houdt in dat de werkgever, in toepassing van de regelingen van kracht in zijn land, verplicht is om bovenop het normale loon een premie te betalen ( eindejaarspremie, kerstpremie of 13e maand). Gewoonlijk gaat het om een premie die jaarlijks wordt toegekend en waarvan het bedrag ongeveer overeenstemt met een maandwedde. Niet bedoeld zijn vergoedingen met betrekking tot de jaarlijkse vakantie van de werknemer en detacheringsvergoedingen.