Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Voordat u begint

Voordat u een UWM-aangifte kunt verzenden via batch, moet u de volgende stappen doorlopen hebben:

  1. U heeft een ondernemingsnummer van de Kruispuntbank voor Ondernemingen Nieuw venster nodig. Als u nog geen uniek ondernemingsnummer heeft, moet u zich eerst inschrijven bij een ondernemingsloket.
  2. U moet een beveiligde toegang aanvragen voor de beveiligde onlinediensten op het portaal van de sociale zekerheid. Hiervoor moet u in uw onderneming een lokale beheerder aanstellen. Het duurt vijf (voor een werkgever) tot 10 (voor een dienstverlener) dagen voordat u de toegang ontvangt voor uw onderneming of voor de onderneming die u gemandateerd heeft.
  3. Eenmaal u de beveiligde toegang ontvangen hebt, moet u een certificaat en een digitale handtekening aanvragen bij een erkende certificatieautoriteit.
  4. In de onlinedienst Toegangsbeheer moet u een verzender creëren wanneer u zich aanmeldt op het portaal van de sociale zekerheid.

    Meer informatie over de gestructureerde berichten

    U moet ook aangeven voor welke onlinediensten u de gestructureerde berichten wilt gebruiken.

  5. Vanaf dit moment wordt u uitgenodigd om het versturen van aangiftes te testen in een simulatieomgeving.