Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Aangifte van werken 30bis voor schoonmaak

De programmawet van 26/12/2022 voorziet verschillende wetswijzigingen die vanaf 01/01/2024 een impact hebben op de Aangifte van werken voor schoonmaakactiviteiten:

  • afschaffing van het drempelbedrag voor de aangifte van schoonmaakactiviteiten, en
  • gebruik van een specifieke QR-code ‘Check In and Out at Work’ om aanwezigheden bij schoonmaakwerken te registreren.

Afschaffing van het drempelbedrag voor de aangifte van schoonmaakactiviteiten

Voor werkzaamheden die vóór 1 januari 2024 begonnen, hoefde u onder bepaalde voorwaarden geen Aangifte van werken in te dienen. Vanaf 1 januari 2024 moet u alle schoonmaakwerken aangeven, ongeacht het bedrag of de aanwezigheid van onderaannemers.

Op grond van art. 30bis van de wet van 27 juni 1969 moeten werkplaatsen die onderworpen zijn aan de aanwezigheidsregistratie via Check In and Out at Work aangegeven worden in de Aangifte van werken.

Per globaal contract afgesloten tussen een onderneming en een opdrachtgever of klant dient u één Aangifte van werken in, zelfs als het contract voorziet in diensten op verschillende locaties of adressen. De aangifte moet gebeuren vóór aanvang van de werkzaamheden.

Gebruik de QR-code ‘Check In and Out at Work’ om aanwezigheden bij schoonmaakwerken te registreren

Een specifieke QR-code gelinkt aan de registratie Check In and Out at Work voor schoonmaakactiviteiten wordt nu standaard gegenereerd voor alle aangiften. Ze is uitsluitend bedoeld voor gebruik door ondernemingen die schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren. Voor andere activiteiten die onder artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 vallen, gebruikt u de ad hoc-poster en de QR-code voor Checkinatwork.