Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Algemene info

Over de Aangifte van Werken 30bis

Welke werken moet u aangeven?

Voor de werken in onroerende staat moet u aangifte doen van:

  • elke overeenkomst “opdrachtgever – aannemer die aangifte doet” vanaf 5.000 euro (zonder btw) met minstens 1 onderaannemer; of
  • elke overeenkomst “opdrachtgever – aannemer die aangifte doet” vanaf 30.000 euro (zonder btw) met of zonder onderaannemer.

Voorbeeld:

Waarde contract Onderaannemers Aan te geven
35.000,00 0 Ja
15.000,00 2 Ja
15.000,00 0 Nee
5.075,00 0 Nee
5.075,00 1 Ja
3.000,00 0 Nee
3.000,00 1 Nee
3.000,00 2 Ja

Ook werken die gevaarlijk zijn door de aanwezigheid van asbest moet u vermelden in de aangifte 30bis.

Wie moet de aangifte doen?

De aangifte moet gedaan worden door de aannemer op wie de opdrachtgever (bouwheer) een beroep heeft gedaan.

Wanneer moet de aangifte gedaan worden?

De aangifte moet gedaan worden voor het begin van de werken. Als er asbest aanwezig is, moet de aangifte ten laatste 14 dagen voor het begin van de werken gebeuren.

U moet opnieuw aangifte doen zodra er zich belangrijke veranderingen in de werkwijze voordoen ten opzichte van de originele aangifte.

Bestemming van de aangifte

U richt de Aangifte van Werken 30bis aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Constructiv en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) halen uit deze aangifte de informatie die voor hun diensten van belang is.

Referenties

Artikel 30bis §7 van de wet van 27 juni 1969, Bericht aan de aannemers van sommige werken. .pdf - Nouvelle fenêtre