Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Over de Aangifte van werken 30bis

Welke werken moet u aangeven?

Voor werken in onroerende staat moet u aangifte doen van:

  • elke overeenkomst ‘opdrachtgever – aannemer die aangifte doet’ vanaf 5.000 euro (zonder btw) met minstens 1 onderaannemer; of
  • elke overeenkomst ‘opdrachtgever – aannemer die aangifte doet’ vanaf 30.000 euro (zonder btw) met of zonder onderaannemer.

Voorbeeld:

Waarde contract Onderaannemers Aan te geven
35.000,00 0 Ja
15.000,00 2 Ja
15.000,00 0 Nee
5.075,00 0 Nee
5.075,00 1 Ja
3.000,00 0 Nee
3.000,00 1 Nee
3.000,00 2 Ja

Ook werken die gevaarlijk zijn door de aanwezigheid van asbest moet u vermelden in de aangifte 30bis.

Wie moet de aangifte doen?

De aangifte moet gedaan worden door de aannemer op wie de opdrachtgever (bouwheer) een beroep heeft gedaan.

Wanneer moet de aangifte gebeuren?

De aangifte moet gedaan worden vóór het begin van de werken

Wanneer het werken betreft op een tijdelijke of mobiele bouwplaats of asbestverwijderingswerken betreft dan moet de aangifte tenminste 15 kalenderdagen voor aanvang van de werken gebeuren. Meld asbestverwijderingswerken, waarbij werknemers blootgesteld worden aan asbest, ook altijd aan de plaatselijke directie Toezicht op het Welzijn op het Werk. U vindt hun contactgegevens op de pagina Arbeidsinspectie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Bestemming van de aangifte

U richt de Aangifte van Werken 30bis aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Constructiv en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) halen uit deze aangifte de informatie die voor hun diensten noodzakelijk is.

Referenties

Artikel 30bis §7 van de wet van 27 juni 1969, Bericht aan de aannemers van sommige werken .pdf - Nieuw venster.