Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Wie doet de aangifte?

Capelo heeft betrekking op alle werkgevers van de overheidssector die personeel in dienst hebben dat aanspraak zou kunnen maken op een pensioen in een pensioenstelsel van de overheidssector, of de werkgevers die het beheer van hun pensioendossiers gedeeltelijk of volledig aan de FPD hebben toevertrouwd.

Aanvullingen bij het loopbaandossier

Het is de werkgever, bij wie vanaf 1 januari 2011 het bezit van een diploma van het hoger onderwijs een vereiste aanwervings- of benoemingsvoorwaarde is, die gehouden is diverse elementen met betrekking tot het diploma te communiceren.
Het is eveneens de werkgever die vanaf 1 januari 2011 de verbreking van de statutaire relatie oplegt, die een kopie van de administratieve akte inzake de beëindiging van het statutaire verband moet overmaken.

Historische gegevens

De werkgever (of zijn vertegenwoordiger) bij wie de werknemer in dienst is op 1 januari 2011 wordt verzocht al de loopbaangegevens voorafgaand aan deze datum (dus t.e.m. 31 december 2010) in te zamelen en elektronisch door te sturen.

Deze werkgever wordt bijgevolg 'aangevende werkgever' genoemd.

Deze aangifte betreft alle werknemers, contractuele inbegrepen, in dienst bij de aangevende werkgever op 1 januari 2011.