Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Welke gegevens ingeven?

Aanvullingen bij het loopbaandossier

Als blijkt dat vanaf 1 januari 2011 een diploma van het hoger onderwijs voor de werkgever een vereiste aanwervings- of benoemingsvoorwaarde is, dan is deze gehouden de diverse elementen met betrekking tot dit diploma (titel, datum van afgifte, .) te communiceren.

Vanaf 1 januari 2011, in het geval van ontslag door de werkgever, moet deze een kopie van de administratieve akte inzake de beëindiging van de statutaire relatie overmaken.

Historische gegevens

De werkgever bij wie de werknemer in dienst is op 1 januari 2011, wordt verzocht voor de periode voorafgaand aan deze datum (dus t.e.m. 31 december 2010) de volgende gegevens in te zamelen en elektronisch door te sturen:

  • gegevens betreffende de diploma’s en de prestaties en afwezigheden van gans de loopbaan van de werknemer;
  • gegevens betreffende de wedden en weddebijslagen vanaf 1 januari 2006 indien deze werknemer statutair is.