Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Hoe de gegevens ingeven?

Aanvullingen bij het loopbaandossier

De gegevens met betrekking tot diploma's worden manueel ingevoerd. Bovendien moet ook een PDF van de diploma's opgeladen worden.

De reden voor het einde van de statutaire relatie wordt gecommuniceerd middels het opladen van een PDF van de kopie van de administratieve akte die de beëindiging van het statutaire verband voor echt verklaard.

Historische gegevens

De historische loopbaangegevens mogen naar keuze via batch (via het stroomsysteem) of door invoer via de online applicatie meegedeeld worden.