Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Algemene info

Wanneer de gegevens ingeven?

Aanvullingen bij het loopbaandossier

Vanaf 1 januari 2011 worden de aanvullende gegevens bij het loopbaandossier gecommuniceerd wanneer de gebeurtenis zich voordoet, met andere woorden wanneer de link tussen diploma en functie tot stand wordt gebracht of op het ogenblik dat de werkgever eenzijdig beslist een statutaire relatie te beŽindigen.

Historische gegevens

De werkgever bij wie de werknemer in dienst is op 1 januari 2011 wordt verzocht de historische loopbaangegevens (dit wil zeggen de loopbaangegevens t.e.m. 31 december 2010) te bezorgen vóór 1 januari 2016.

Bovendien moet iedere pensioenaanvraag ingediend vanaf 1 januari 2013, en eveneens iedere pensioenaanvraag ingediend vóór 1 januari 2013, maar met ingangsdatum vanaf 1 januari 2013, gepaard gaan met de elektronische aangifte van de historische gegevens.