Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Algemene informatie

Over webservices

Volgens het World Wide Web Consortium (W3C) is een webservice een softwaresysteem dat communicatie toelaat tussen machines over een netwerk. De interface van een webservice wordt beschreven in een formaat dat leesbaar is voor machines, een WSDL-bestand. Softwaresystemen communiceren met een webservice door middel van SOAP-boodschappen.
Webservices maken het mogelijk om via het internet:

 • gegevens te consulteren;
 • gegevens te registreren;
 • berekeningen door een server te laten uitvoeren.

Integratie in een toepassing

Een webservice is geen kant-en-klare toepassing, maar veeleer een dienst die u kunt integreren. Zo kunt u binnen uw eigen toepassing gegevens van de sociale zekerheid beschikbaar maken voor de eindgebruiker. Ook is het mogelijk om gegevens uit de eigen toepassing automatisch te registreren, zonder dat ze eerst worden geëxporteerd of overgetypt in een webformulier.

Verschil met onlinediensten en batchprocessen

Binnen de sociale zekerheid kunt u webservices zien als een aanvulling op onlinediensten en batchprocessen.
Het grootste verschil zit in de manier van oproepen.

 • Een onlinedienst wordt door een gebruiker opgeroepen via een browser. De gebruiker voert in een formulier de gegevens in en de resultaten verschijnen onmiddellijk op het scherm.
 • Een batchproces wordt geactiveerd door het verzenden/uploaden van een bestand via een batchkanaal. Het batchproces verwerkt dat bestand en maakt het resultaat opnieuw via bestand beschikbaar. De gebruiker moet het bestand zelf gaan ophalen wanneer het batchproces klaar is.
 • Een webservice wordt opgeroepen door specifieke client software (standalone of webapplicatie). De software stuurt een request in SOAP-formaat en krijgt onmiddellijk een antwoord in SOAP-formaat terug van de server.

SOA-platform

Webservices worden aangeboden op het SOA-platform van de sociale zekerheid voor ondernemingen.
SOA staat voor ‘Service Oriented Architecture’ en is een gemeenschappelijke architectuur voor alle aangeboden webservices.

Service Oriented Architecture

Elke webservice op het SOA-platform heeft een gelijkaardige structuur gebaseerd op open-industriestandaarden:

 • XML / XML Schema’s
 • WSDL / SOAP 1.1 / HTTP
 • WS-Security / WS-Trust
 • Gestandaardiseerd beheer van versies, foutafhandeling en beveiliging
SOA Structuur

Voordelen van SOA

SOA heeft de volgende voordelen:

 • het gebruik van dezelfde open standaarden voor de verschillende services op het platform;
 • een gestandaardiseerd versiebeheer;
 • een gestandaardiseerde foutenafhandeling;
 • webservicecatalogus waar alle aangeboden services worden vermeld, met verwijzingen naar endpoints, WSDL’s en verdere documentatie.