Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Wat houdt de PentaPlus-opleiding in?

De PentaPlus-opleiding bestaat uit een theoretisch onderdeel dat uw werknemer op een digitaal platform volgt, en een stage op de werkvloer.

Theorie in vijf modules

De theoretische opleiding via het e-learningplatform is onderverdeeld in vijf modules, dus n module per verpleegkundige handeling. Wie slaagt voor de eindtest, behaalt een certificaat.

Aan het eind van elke module is er een tussentijdse test. Die geeft een idee van hoever de leerling staat, maar telt niet mee voor het behalen van het certificaat. Na het doorlopen van alle leerstof is er een eindtest, die toetst of de zorgkundige alle handelingen onder de knie heeft. Slaagt de zorgkundige niet, dan mag die de modules een tweede keer volgen en de test opnieuw doen.

De opleiding op PentaPlus, eindtest inbegrepen, neemt ongeveer 20 lesuren in.

Een mentor aanstellen?

Als werkgever moet u voor uw zorgkundigen een mentor aanstellen. Die mentor is een verpleegkundige die de zorgkundige tijdens zijn of haar opleiding begeleidt. Op het e-learningplatform vindt de mentor een handleiding en een checklist om het verloop van de opleiding en de stage op te volgen.

Stage

De opleiding bevat ook een verplicht stage van maximaal 75 uur. Dit stagegedeelte wordt uitgevoerd op de gebruikelijke werkplek en beschouwd als arbeidstijd.

Als de zorgkundige de stage niet of niet volledig kan lopen op zijn of haar gebruikelijke werkplek (bijvoorbeeld in de gezinszorg), moet de stage in een andere inrichting of dienst plaatsvinden. De stage-uren en de verplaatsingstijd moeten dan met arbeidstijd gelijkgesteld worden.

Als de stage succesvol is, vult de mentor een verklaring op eer in die bewijst dat de zorgkundige de 5 handelingen beheerst. Een blanco verklaring op eer is te vinden op het leerplatform.