Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Vorming PentaPlus: e-learning voor zorgkundigen in de openbare sector

Sinds het koninklijk besluit van 27 februari 2019 mogen zorgkundigen 5 bijkomende verpleegkundige handelingen uitvoeren als een verpleegkundige die aan hen delegeert. Geregistreerde zorgkundigen moeten daarvoor wel een bijkomende opleiding volgen. Voor die opleiding bestaat nu een digitaal leerplatform: PentaPlus. Het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector betaalt de inschrijvingskosten voor de opleiding terug. PentaPlus is toegankelijk voor werknemers op de Nederlandse taalrol die werken voor openbare instellingen en diensten in Vlaanderen of Brussel.

Wat is PentaPlus?

PentaPlus is een digitaal leerplatform, ontwikkeld in samenwerking met de Hogeschool VIVES en softwareontwikkelaar Infolearn. PentaPlus leert de theorie aan op een interactieve manier. Omdat de lessen online plaatsvinden, hoeven uw zorgkundigen niet naar een school te gaan en studeren ze op de werkvloer.

Uw personeel volgt de lessen bij voorkeur in groep, maar het kan ook individueel. U beslist samen met uw zorgkundigen wanneer.

PentaPlus zal 4 jaar lang beschikbaar zijn. Als werkgever voorziet u best de nodige informatica-infrastructuur om te maken dat uw personeel de cursussen kan volgen.

Voor wie is PentaPlus?

Dit project is bestemd voor Nederlandstalige werknemers uit de openbare sector die als zorgkundige werken in:

 • Ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen
 • Woonzorgcentra
 • Dagverzorgingscentra
 • Centra voor kortverblijf
 • Revalidatiecentra
 • Thuisverpleging
 • Beschut Wonen
 • Wijkgezondheidscentra
 • Lokale dienstencentra
 • Gezinszorg

Opgelet: De doelgroep bevat ook zorgkundigen in de gezinszorg, maar zij kunnen de 5 nieuwe handelingen niet binnen dat domein uitoefenen. De opleiding staat namelijk onder het toezicht van een verpleegkundige, en die zijn er niet in de gezinszorg.

Wat houdt de opleiding in?

De opleiding bestaat uit een 20-tal uren theorie en maximaal 75 uren stage. Uw zorgkundigen worden bijgestaan door een verpleegkundige die u voor hen aanstelt als mentor.

Het bewijs van slagen bestaat uit:

 • een certificaat voor het theoretische deel, en
 • een verklaring op eer dat de leerling zijn of haar stage met succes afgerond heeft.

Lees meer over de lessen en de stage op de pagina Wat houdt de PentaPlus-opleiding in?

Inschrijven voor PentaPlus

Om uw mensen in te schrijven, moet u eerst en vooral het inschrijvingsgeld storten. Daarna maken uw deelnemers een account aan op PentaPlus.

U als werkgever

U betaalt 8 euro per deelnemer (zorgkundigen en mentor) die zich zal inschrijven op het online leerplatform.

Twee weken vóór de start van de vorming in uw instelling, schrijft u het juiste bedrag over op de rekening BE41 0015 4071 9910 van het Sociaal Fonds Ouderenzorg. Gebruik de volgende mededeling: ‘PentaPlus – ondernemingsnummer – naam werkgever – aantal log-ins’.

De cel PentaPlus verstuurt geen facturen of betalingsbewijzen.

Zodra het Sociaal Fonds uw betaling ontvangen heeft, kunnen uw zorgkundigen en hun mentor zich rechtstreeks inschrijven op het digitale leerplatform www.vormingpentaplus.be.

Uw deelnemers

De zorgkundige moet bij de inschrijving de volgende gegevens doorgeven:

 • visumnummer
 • ondernemingsnummer van de werkgever, en
 • contactgegevens van de werkgever: naam van de organisatie (de juridische werkgever, niet de naam van bv. het woonzorgcentrum), en contactpersoon met telefoonnummer en e-mailadres.

Tijdens de registratie worden een gebruikersnaam en wachtwoord aangemaakt. De cel PentaPlus formuleert binnen een paar werkdagen een antwoord op de loginaanvraag. Na goedkeuring per e-mail kan de zorgkundige starten.

Terugbetaling van de PentaPlus-inschrijving

U ontvangt een deelnamebudget van 8 euro per zorgkundige op basis van het aantal potentiële kandidaten dat binnen uw instelling in aanmerking komt voor de opleiding, en per mentor.

Hoe vraagt u de terugbetaling aan?

 1. Vul de verklaring ‘Terugbetaling e-learning zorgkundigen’ in. Vermeld het totale aantal potentiële kandidaten voor de volgende 4 jaren, en het aantal mentoren.
 2. Laat de verklaring goedkeuren door het lokale syndicale overlegcomité.
 3. Stuur uw verklaring door naar de Dienst Sociale Maribel van de RSZ: maribel@rsz.fgov.be

De detailgegevens moet u aan de vakorganisaties ter beschikking stellen.

Hoeveel werknemers geeft u aan?

U mag een ruime schatting maken van het aantal potentiële kandidaten. Ook vervangers mag u meetellen, al zijn ze in principe voor bepaalde duur tewerkgesteld.

Zorgkundigen die een opleiding tot verpleegkundige volgen, behoren daarentegen niet tot de doelgroep. Zij krijgen sinds september 2019 de bijkomende handelingen aangeleerd in het eerste jaar van hun opleiding, dus ze hebben PentaPlus niet nodig.

Wanneer krijgt u de terugbetaling?

De terugbetaling wordt in één keer gestort, ongeacht in welk jaar de zorgkundige zich effectief inschrijft voor de opleiding. U ontvangt het bedrag tegen het einde van de maand die volgt op de maand waarin u de verklaring hebt ingediend. De overschrijving krijgt de mededeling 'inschrijvingskost PentaPlus’.

Vervangende tewerkstelling en terugbetaling

U kunt een financiering aanvragen voor de vervanging van een zorgkundige tijdens de 20 uren waarin die in opleiding is. Meer details over de vervangende tewerkstelling en het bedrag leest u op de pagina Wat is de vervangende tewerkstelling PentaPlus?

Terugbetaling van de vervangende tewerkstelling

U vraagt de terugbetaling aan op het einde van het kalenderjaar, dus ten vroegste eind 2021.

 1. Stel een verklaring op waarin u vermeldt hoe u het bedrag of een deel van het bedrag besteed hebt voor vervangende tewerkstelling in het afgelopen kalenderjaar.
 2. Laat uw verklaring goedkeuren door het lokale syndicale overlegcomité.
 3. Stuur uw verklaring door naar de Dienst Sociale Maribel van de RSZ: maribel@rsz.fgov.be

Gebruikt u het maximale bedrag niet volledig op in één kalenderjaar? Dan kunt u de volgende jaren opnieuw een verklaring indienen voor het resterende bedrag.

Hebt u vragen?

Over de terugbetaling van de inschrijving of vervangende tewerkstelling

Neem contact op met de Dienst Sociale Maribel van de RSZ, op het adres maribel@rsz.fgov.be.

Contactpersoon:

Dirk Peynsaert
Tel: 02/509 31 75

Over de opleiding PentaPlus

Stuur een e-mail naar pentaplus@fe-bi.org.

Contactpersoon:

Christine Van Dam
Tel: 02/227 69 46