Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Wat is de vervangende tewerkstelling PentaPlus?

Zorgkundigen die in PentaPlus stappen, zullen 20 uren spenderen aan de cursus. Om die 20 uren werk op te vangen, voorziet het PentaPlus-project in een vervangingsbudget.

Hoeveel bedraagt het vervangingsbudget?

U hebt recht op 21,30 euro per opleidingsuur. De totale kost per deelnemer die de volledige opleiding volgt, bedraagt dan 426 euro. Het maximale bedrag waarop u recht hebt, is 426 x het aantal potentile deelnemers zoals doorgegeven in uw verklaring.

Een vervanger aanstellen

U mag de vervanger gedurende n ononderbroken periode aan te stellen, los van de momenten waarop uw zorgkundigen de opleiding volgen. Zo vermijdt u dat de vervangende tewerkstelling te fragmentarisch wordt.

De vervangende tewerkstelling kan gebeuren via:

  • het afsluiten van een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur van een nieuwe werknemer,
  • de verhoging van de werktijd van een werknemer die al in dienst is (dit kan ook de werknemer in opleiding zelf zijn), of
  • de arbeidsovereenkomst van een student (bv. studenten die ingezet worden als logistieke hulp of student-verpleegkundigen die het visum zorgkundige behaalden en als zorgkundige worden ingezet).

De vervangende tewerkstelling kan gebeuren in een andere functie dan deze van zorgkundige, maar het moet in elk geval gaan om zorgondersteunende functies.