Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Algemene info

Over detachering: tijdelijk werken in één ander land

voor: werkgevers (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen)

Wat is detachering?

Een werkgever die een werknemer detacheert naar het buitenland moet de RSZ hiervan op de hoogte brengen. De RSZ onderzoekt dan de situatie en bepaalt welke wetgeving van toepassing is.

Een gedetacheerde werknemer blijft onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel van het land waarin hij gewoonlijk tewerkgesteld is, en vrijgesteld van onderwerping in het land van tijdelijke tewerkstelling. Een gedetailleerde beschrijving van de wetgeving en de voorwaarden voor detachering kunt u terugvinden in de Administratieve instructies RSZ. Neem ook een kijkje op de website van de Europese Commissie Nieuw venster.

Vraag het detacheringsdocument van een werknemer online aan via de knop 'Aanvraag werken in het buitenland' in het menu rechts. In de onlinedienst kiest u ‘Aanvraag detachering’.

Detachering voor provinciale en plaatselijke besturen

Provinciale en plaatselijke besturen kunnen geen gebruik maken van de onlinedienst. Zij kunnen hun aanvragen voor het bepalen van de toepasselijke wetgeving (A1-attest) doen per mail (contactrszmigr@rsz.fgov.be) of op papier op het volgende adres:

RSZ / Directie Internationale Betrekkingen
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel

Detachering van zelfstandigen

Een detachering voor een zelfstandige vraagt u aan bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), op de pagina Werken in het buitenland voor zelfstandigen.