Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Werken in het buitenland voor zelfstandigen (A1-attest)

voor: zelfstandigen

Om als Belgische zelfstandige in een ander land te gaan werken, hebt u een A1-attest nodig. Dat bewijst aan buitenlandse autoriteiten in welk land u aangesloten bent bij de sociale zekerheid en sociale bijdragen betaalt. Het A1-attest bevestigt uw socialezekerheidssituatie voor de periode die in het attest is opgenomen.

Er zijn A1-attesten voor:

  • tijdelijk werken in één andere lidstaat van de Europese Unie, en
  • werken in meerdere lidstaten van de Europese Unie.

Voorwaarden om een A1-attest te krijgen

Om aanspraak te maken op een Belgisch A1-attest (van welke type ook) moet u:

  • aangesloten zijn als zelfstandige in hoofd- of bijberoep bij een socialeverzekeringsfonds in België, en
  • in orde zijn met de betaling van uw sociale bijdragen.

Bent u werkgever, en laat u werknemers in het buitenland werken? Dan moet u voor die werknemers een A1-attest aanvragen, via de onlinedienst Werken in het buitenland – Werkgevers.

Doe uw aanvraag online

Het RSVZ levert u een A1-attest op aanvraag. Die aanvraag doet u online, met de knop ‘Aanvraag A1-attest voor zelfstandige’ in het menu.

Zodra de internationale dienst van het RSVZ uw dossier behandeld heeft, krijgt u de beslissing per e-mail toegestuurd. Het RSVZ bezorgt het attest ook aan de bevoegde administratie van de landen waarvoor u een aanvraag hebt ingediend.

Uitzonderingen of regularisaties

De onlinedienst verwerkt geen regularisaties of uitzonderingen. Neem voor die gevallen contact op met de internationale dienst van het RSVZ.

Belangrijk: vergeet ook niet elke wijziging in uw professionele of woonsituatie te melden aan uw socialeverzekeringsfonds. Zo kan uw situatie opnieuw worden beoordeeld.

Meer weten over de verschillende types A1-attesten voor zelfstandigen?

U leest de bepalingen in het internationale luik van de RSVZ-website (Nieuw venster).

Een A1-attest aanvragen, kan ook in het Engels: request an A1 document as a self-employed entrepreneur (Nieuw Venster)