Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Algemene info

Over werken in meerdere landen

voor: werkgevers (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen)

Wat is werken in meerdere landen?

Wanneer uw werknemer een inwoner van België is die in twee of meer lidstaten van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland werkt, moet u de RSZ daarvan op de hoogte brengen. De RSZ onderzoekt dan de situatie en bepaalt welke wetgeving van toepassing is.

  • Is de Belgische wetgeving van toepassing, dan levert de RSZ een A1-document af. De socialezekerheidsbijdragen moeten dus betaald worden in het Belgische stelsel.
  • Is de wetgeving van een ander land van toepassing, dan brengt de RSZ de bevoegde instelling van dat land op de hoogte. Zij zal vervolgens na akkoord een A1-document afleveren. De sociale bijdragen moeten dan betaald worden volgens de wetgeving en procedures van het bevoegde land.

Opgepast: voor Frankrijk geldt een andere procedure. U of uw werknemer moet het A1-document aan de hand van de beslissing van de RSZ rechtstreeks aanvragen bij de bevoegde CPAM in Frankrijk.

Een gedetailleerde beschrijving van de wetgeving die geldt bij het werken in meerdere landen kunt u terugvinden in de Administratieve instructies RSZ. Neem ook een kijkje op de website van de Europese Commissie Nieuw venster.

U kunt de tewerkstelling van uw werknemer in meerdere landen online melden via de blauwe knop'Aanvraag in het buitenland' in het menu rechts. In de onlinedienst kiest u ‘Aanvraag werken in meerdere landen’.

Detachering voor provinciale en lokale besturen

Provinciale en lokale besturen kunnen geen gebruik maken van de onlinedienst. Zij moeten hun aanvragen voor attesten schriftelijk doen bij de RSZ op het volgende adres:

RSZ / Controle Publieke Sector
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel

Aanvragen van zelfstandigen

Om een document aan te vragen voor een zelfstandige moet u contact opnemen met het Rijksinstituut voor de sociale verzekering van zelfstandigen Nieuw venster (RSVZ), op het volgende adres:

RSVZ
Willebroekkaai 35
1000 Brussel
RSVZ-website Nieuw venster