Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Over werken in meerdere landen

voor: werkgevers (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen)

Wat is werken in meerdere landen?

Wanneer uw werknemer een inwoner van België is die in twee of meer lidstaten van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland werkt, moet u de RSZ daarvan op de hoogte brengen. De RSZ onderzoekt dan de situatie en bepaalt welke wetgeving van toepassing is.

  • Is de Belgische wetgeving van toepassing, dan levert de RSZ een A1-attest af. De socialezekerheidsbijdragen moeten dus in het Belgische stelsel betaald worden.
  • Is de wetgeving van een ander land van toepassing, dan brengt de RSZ de bevoegde instelling van dat land op de hoogte. Deze bevoegde instelling levert vervolgens een A1-attest af. De sociale bijdragen moeten dan betaald worden volgens de wetgeving en procedures van het bevoegde land.

Woont uw werknemer in een andere lidstaat van de Europese Unie? Dan moet u op voorhand contact opnemen met de bevoegde socialezekerheidsinstantie van dat land. Zij zal bepalen welke wetgeving op deze werknemer van toepassing is.

  • Is de Belgische wetgeving van toepassing, dan wordt de RSZ hierover ingelicht. De RSZ levert vervolgens een A1-attest af. U moet de socialezekerheidsbijdragen dus in het Belgische stelsel betalen.
  • Is de wetgeving van een ander land van toepassing? Dan brengt de bevoegde socialezekerheidsinstantie van het land waar uw werknemer woont u daarvan op de hoogte. De bevoegde lidstaat levert een A1-attest af. U mag deze werknemer dan niet meer in het Belgische socialezekerheidsstelsel aangeven gedurende de periode gedekt door het A1-attest.

Een gedetailleerde beschrijving van de wetgeving die geldt bij het werken in meerdere landen kunt u terugvinden in de Administratieve instructies RSZ. Neem ook een kijkje op de website van de Europese Commissie Nieuw venster.

U kunt de tewerkstelling van uw werknemer in meerdere landen online melden via de knop 'Aanvraag werken in het buitenland' in het menu rechts. In de onlinedienst kiest u ‘Aanvraag werken in meerdere landen’.

Aanvragen van zelfstandigen

Een A1-attest voor een zelfstandige vraagt u aan bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekering van zelfstandigen (RSVZ), op de pagina Werken in het buitenland voor zelfstandigen.