Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Tijdelijke werkloosheid

Onder "tijdelijke werkloze" verstaan we een werknemer die door een arbeidsovereenkomst verbonden is, waarvan de uitvoering tijdelijk geheel of gedeeltelijk geschorst is.

Met de onlinedienst Tijdelijke werkloosheid kunt u als werkgever:

  • een aanvraag tot tijdelijke werkloosheid van één of meerdere werknemers doen, en
  • de eindbeslissing van de RVA bekijken.

De beslissing van de RVA is beschikbaar in PDF-vorm de dag nadat ze effectief genomen is. Is de beslissing positief, dan kan uw werknemer aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering als tijdelijk werkloze.

Wanneer u uw aangifte via elektronische gestructureerde berichten gedaan heeft, ontvangt u de eindbeslissing van de RVA langs dezelfde weg.

Voor meer informatie kunt u hier terecht:

Alle technische info over Tijdelijke werkloosheid zijn gegroepeerd in de TechLib