Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Wie moet aangifte doen?

Voor wie is deze onlinedienst bedoeld?

De onlinedienst Tijdelijke werkloosheid is bedoeld voor werkgevers en hun gemandateerden die toegang hebben tot de beveiligde omgeving van het portaal (dus die in het bezit zijn van een identificatie en een wachtwoord). Meer informatie vindt u in het Helpcentrum, rubriek Beveiligde toegang.

Mededelingsplicht

Via de onlinedienst Tijdelijke werkloosheid kunt u als werkgever uw mededelingsplicht tegenover de RVA vervullen bij vormen van tijdelijke werkloosheid waar aangifte nodig of wenselijk is.

U moet geen mededeling doen voor:

  • tijdelijke werkloosheid wegens sluiting voor jaarlijkse vakantie,
  • tijdelijke werkloosheid wegens overmacht om medische redenen, en
  • tijdelijke werkloosheid wegens schorsing van de arbeidsovereenkomst van beschermde werknemers door de arbeidsrechtbank.