Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Voor wie is Check In and Out at Work bedoeld?

De onlinedienst Check In and Out at Work is er zowel voor werkgevers en opdrachtgevers als voor het personeel dat de werken uitvoert. Voorlopig gebruikt u de onlinedienst voor werken in de schoonmaaksector.

Werkgevers

Als werkgever, aannemer of bedrijf dat een contract heeft met een opdrachtgever, moet u ervoor zorgen dat uw werknemers, onderaannemers en werknemers van onderaannemers geregistreerd zijn. U moet:

  • een registratiesysteem ter beschikking stellen van de onderaannemers op wie u beroep doet, of met wederzijdse instemming overeenkomen dat de aannemer en eventuele onderaannemers een alternatieve registratiewijze toepassen
  • ervoor zorgen dat gegevens voor uw onderneming effectief en correct geregistreerd worden en doorgestuurd worden naar de gegevensbank
  • uw werknemers een registratiemiddel bezorgen dat compatibel is met het registratieapparaat op de arbeidsplaats
  • uw personeel informeren over de registratieprocedure. Uw medewerkers vinden meer informatie over de registratie onder Check In and Out at Work op het portaal Burger van de sociale zekerheid.

Zelf gebruikt u de onlinedienst Check In and Out at Work om de registraties van uw personeel te raadplegen.

Fouten in de registratie melden

Neem binnen de 30 dagen na de registratiedatum contact op met de RSZ om wijzigingen aan registraties van uw eigen personeel aan te vragen. U moet daarbij ook de nodige bewijsstukken leveren.

Werknemers, zelfstandigen, uitzendkrachten en stagiairs

Werknemers, zelfstandigen, uitzendkrachten en stagiairs moeten het begin en het einde van hun activiteiten op de werkplaats registreren. Ook hun rustpauzes moeten ze aangeven.

Zij gebruiken Check In and Out at Work om:

  • zichzelf in real time registreren, en
  • hun eigen registraties te raadplegen.

Zelfstandigen die beroep doen op onderaannemers zijn gebonden aan dezelfde regels als werkgevers.

Organisaties die gebruik maken van een uitzendkracht moeten het registratiemiddel ter beschikking stellen aan die uitzendkracht, of de registratiemethode contractueel vastleggen.

Fouten in de registratie melden

Werknemers die een fout zien in hun registratie, moeten die binnen de 30 dagen na de registratiedatum aan hun werkgever melden.

Zelfstandigen nemen contact op met de RSZ voor eventuele wijzigingen in hun registraties.

Buitenlandse werknemers en zelfstandigen

Buitenlandse werknemers en zelfstandigen moeten een specifieke procedure volgen. Meer informatie volgt.