Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Hoe registreren uw medewerkers aanwezigheden in Check In and Out at Work?

Als werkgever mag u uw medewerkers niet registreren. Zij moeten zelf hun aanwezigheid registreren, in real time op hun werkplaats. U moet wel registratiemiddelen ter beschikking stellen. U hebt de keuze uit verschillende kanalen, en u mag er ook meerdere combineren. Informeer uw personeel over de te gebruiken kanalen.

Aanwezigheidsregistratie met een smartphone

De Aangifte van Werken voor uw schoonmaakprestaties, genereert een QR-code of een specifieke URL voor de aanwezigheidsregistratie van uw medewerkers.

Geef deze QR-code of URL aan uw medewerkers. Als die ze gebruiken, wordt automatisch het technische nummer van de Aangifte van Werken opgehaald dat overeenkomt met de werkplaats van de werknemer.

Als uw werknemer de onlinedienst Check In and Out at Work wil gebruiken zonder aangeleverde QR-code of URL, heeft die het nummer van uw Aangifte van Werken nodig.

U bent er zeker van dat de registratie in orde is wanneer u in de onlinedienst een bevestiging van het tijdstip van registratie ontvangt. Raadpleeg dus Check In and Out at Work om te controleren of alles in orde is. Gebruik de knop Raadpleeg de aanwezigheidregistraties op deze pagina.

Aanwezigheidsregistratie via webservice

Als u de webservice van de RSZ als transmissiekanaal gebruikt, registreren uw medewerkers zich met een badge, track and trace, of een andere toepassing. U kunt met de webservice de aanwezigheidsregistraties van uw personeel en van uw onderaannemers raadplegen.

Uw bestaande systeem communiceert met de webservice om aanwezigheden op werkplaatsen te registreren. U kunt de webservice integreren met uw plannings-, track-and-trace- of registratiesysteem. Neem contact op met uw softwareleverancier om hem te installeren.

Iemand aanstellen als technisch beheerder

U kunt iemand van uw informaticadienst aanstellen om de kanalen van uw onderneming te beheren in de onlinedienst Chaman. Ga daarvoor naar de onlinedienst Toegangsbeheer en geef daar toegang tot Chaman aan de persoon in kwestie.

Het REST-kanaal activeren en configureren in Chaman

In de online service Chaman (Channel Management) configureert u de verschillende communicatiekanalen die bij de diensten van de sociale zekerheid horen. Om het REST-kanaal voor uw onderneming te activeren, moet u een X.509-certificaat uploaden dat uw onderneming of clienttoepassing identificeert. U moet dat certificaat dus hebben voordat u Chaman kunt configureren.

Een certificaat voor uw onderneming krijgen

Om ervoor te zorgen dat de oproepen van uw applicatie naar de REST-API's veilig zijn, hebt u een certificaat op naam van uw onderneming nodig. U hebt verschillende opties:

 • U gebruikt een zelfondertekend (self-signed) certificaat op naam van uw onderneming. De procedure om dit type certificaat te genereren, beschrijven we hier voorlopig niet. Normaal gezien maakt de IT-dienst van uw onderneming dit type certificaat aan met een tool zoals OpenSSL. Houd rekening met de volgende beperkingen bij het aanmaken van uw zelfondertekend certificaat:
  Geldigheidscriteria Toegestane waarden
  Algoritme om het sleutelpaar te maken RSA of EC
  Sleutelgrootte (bits) voor RSA: 2048, 3072 of 4096
  voor EC: P-384 of P-521
  Digest-algoritme van de handtekening van het certificaat SHA-256, SHA-384 of SHA-512
  Key Usage van het certificaat Digital Signature
 • U bestelt het certificaat bij een erkende certificatie-autoriteit. Dit is de certificatie-autoriteit die wij momenteel ondersteunen:
  Certificatie-autoriteit Type certificaat Link
  GlobalSign PersonalSign 3 Pro https://shop.globalsign.com/en/belgian-government-services

Het REST-kanaal in Chaman configureren

Om het REST-kanaal te activeren en uw certificaat te configureren, meldt u zich aan de onlinedienst Chaman.

Als de contactgegevens van de technisch beheerder van uw onderneming nog niet in de onlinedienst staan, moet u die eerst invullen en opslaan. Daarna pas kunt u d volgende stappen uitvoeren.

Klik in Chaman onder ‘Webservices account’ op ‘Een webservice account toevoegen’. Vul dan het onderstaande formulier als volgt in:

 • Kies ‘REST’. Als u dat geselecteerd hebt, verschijnen de bijbehorende velden.
 • Voer de naam in die u aan uw REST-account wilt geven.
 • Kies de rechten die u aan dit account wilt toewijzen.
 • Upload het certificaat dat uw REST-client zal gebruiken. U moet een naam opgeven voor dat certificaat.
 • Druk op de knop ‘Bevestigen’ om het aanmaken van het REST-account te bevestigen.

Als u deze stappen doorlopen hebt, wordt de OAuth Client ID weergegeven die bij het account hoort. Deze Client ID heeft de vorm ‘self_service_expeditor_X’, waarbij X het afzendernummer is dat aan u toegewezen is.

Bewaar deze Client ID, want hij wordt gebruikt bij het aanvragen van uw OAuth-toegangscode.

Check In and Out at Work webservice

Met de REST-webservice van Check In and Out at Work integreert u het beheer van de aanwezigheden gemakkelijk in uw bestaande systeem. De webservice heeft de volgende functies:

 • Aanwezigheid van werknemers registreren
 • Aanwezigheden van medewerkers en eventuele opmerkingen raadplegen

Belangrijk: aanwezigheden moeten in ‘real time’ geregistreerd worden.
Daarna voert het systeem een asynchrone verwerking uit om eventuele opmerkingen bij deze registraties op te zoeken. Na enkele ogenblikken zijn de resultaten van de verwerking beschikbaar voor raadpleging.

Documentatie en technische informatie over de API vindt u in de tabel hieronder.

Type informatie Versie 1.4.0, geldig vanaf 22/08/2024* Versie 1.3.2, geldig tot 21/08/2024*
Deployment in productie 22/08/2024 03/06/2024
Deployment in simulatie 23/07/2024 niet van toepassing
Buitengebruikstelling niet van toepassing 22/08/2024
OpenAPI Download OpenAPI 1.4.0 .zip - Nieuw venster Download OpenAPI 1.3.2 .zip - Nieuw venster
Documentatie / Gebruikershandleiding .pdf - Nieuw venster

*Geplande migratie op 22 augustus om 12.00 uur.

Omgevingen

De RSZ biedt 2 omgevingen met de volgende endpoints:

Omgeving Adres
Simulatie https://services-sim.socialsecurity.be/REST/presenceRegistration/v1
Productie https://services.socialsecurity.be/REST/presenceRegistration/v1

Uw tests moet u uitvoeren in de simulatieomgeving.

De productieomgeving mag alleen echte gegevens bevatten, van prestaties die daadwerkelijk geleverd zijn.

Opgelet:

De RSZ wenst te benadrukken dat hij aan de oplossingen van uw softwareleverancier geen enkele certificering toekent, ook al functioneren ze met de webservices die de RSZ ter beschikking stelt. Dit is namelijk niet de taak van de RSZ.

Wees u er ook van bewust dat het feit dat u een beroep doet op een oplossing/software die door een leverancier beheerd wordt, u niet vrijstelt van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de toepassing van de wet.