Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Hoe registreren uw medewerkers aanwezigheden in Check In and Out at Work?

Als werkgever mag u uw werknemers niet registreren. Zij moeten zelf hun aanwezigheid registreren, in real time op hun werkplaats. U moet wel registratiemiddelen ter beschikking stellen. U hebt de keuze uit verschillende kanalen, en u mag er ook meerdere combineren. Spreek met uw personeel af welke kanalen u gebruikt.

Aanwezigheidsregistratie met een smartphone

De Aangifte van Werken voor de plaats waar uw personeel aan het werk gaat, genereert een QR-code of een URL voor de aanwezigheidsregistratie.

Geef deze QR-code of URL aan uw werknemer. Als die ze gebruikt, wordt automatisch het technische nummer van de Aangifte van Werken opgehaald dat overeenkomt met de werkplaats van de werknemer.

Als uw werknemer de onlinedienst gebruikt zonder aangeleverde QR-code of URL, heeft die het nummer van uw Aangifte van Werken nodig.

U bent er zeker van dat de registratie in orde is wanneer u in de onlinedienst een bevestiging van het tijdstip van registratie ontvangt. Raadpleeg dus Check In and Out at Work om te controleren of alles in orde is. Gebruik de knop Raadpleeg de aanwezigheidregistraties op deze pagina.

Aanwezigheidsregistratie via webservice

U gebruikt de webservice van de RSZ als transmissiekanaal. Uw werknemer registreert zich dan met een badge, track and trace, of een andere toepassing. U raadpleegt met de webservice de aanwezigheden van uw personeel op de werkplaats.

Uw bestaande systeem communiceert met de webservice om aanwezigheden op werkplaatsen te registreren. U kunt de webservice integreren met uw plannings-, track-and-trace- of registratiesysteem. Neem contact op met uw softwareleverancier om hem te installeren.

U hebt nodig:

  • een eigen registratiesysteem, en
  • softwareontwikkeling om verbinding te maken met de database van Check In and Out at Work.

Volg deze stappen om de webservice te gebruiken:

  1. Vraag een Global Sign-certificaat aan.
  2. Maak een technische gebruiker aan.

Technische informatie

Gebruik de simulatieomgeving om te controleren of alles correct werkt.

Opgelet:

De RSZ wenst te benadrukken dat hij aan de oplossingen van uw softwareleverancier geen enkele certificering toekent, ook al functioneren ze met de webservices die de RSZ ter beschikking stelt. Dit is namelijk niet de taak van de RSZ.

Wees u er ook van bewust dat het feit dat u een beroep doet op een oplossing/software die door een leverancier beheerd wordt, u niet vrijstelt van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de toepassing van de wet.