Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Informatie voor de ontwikkelaar: een client ontwikkelen

Een business webservice oproepen

Als alle vorige stappen met succes uitgevoerd zijn, kunt u vanaf nu de gewenste webservice (beschikbaar via de webservicecatalogus) gebruiken en hem oproepen met dezelfde beveiligingsprincipes die eerder werden voorgesteld.

Let op: wij raden u sterk aan om de simulatieomgeving te gebruiken om uw testen uit te voeren. Gebruik de productieomgeving enkel als u uw testen met succes heeft beëindigd en klaar bent om echte requests te versturen.

Wij behouden ons het recht om u tijdelijk toegang te ontzeggen als we vaststellen dat uw requests de goede werking van de webservice in gevaar brengt.