Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Informatie voor de ontwikkelaar: een client ontwikkelen

Een keystore aanmaken op basis van certificaat en private sleutel

Wat is een keystore?

Een keystore is een container van een of meerdere certificaten en private sleutels.

Hoe genereert u een keystore?

Om een keystore aan te maken, heeft u een certificaat en de bijpassende private sleutel nodig.

 1. Een keystore aanmaken in het P12-formaat

  Deze stap vereist het gebruik van OpenSSL en gebeurt via command-line.

  >> openssl pkcs12 -export -inkey privateKey.pem -in certificate.crt -name myName -out myKeystore.p12

  U moet het wachtwoord van uw private sleutel ingeven en een nieuwe wachtwoord voor de keystore kiezen.

  Enter pass phrase for privateKey.pem: myPassword
  Enter Export Password: myPassword2
  Verifying - Enter Export Password: myPassword2

  Legende:

  • Alles wat in het rood staat, moet vervangen worden door de ontvangen waardes (de bestandsnamen of het wachtwoord).
  • Alles wat in het blauw staat, moet vervangen worden door een waarde naar keuze.
  • Voor alles wat in het oranje staat, kan u ofwel een nieuw wachtwoord kiezen ofwel het wachtwoord dat u ontvangen heeft. Dit wachtwoord zal verbonden worden aan de keystore P12 die u aanmaakt.

  Als u in Java ontwikkelt, is het aan te raden om de keystore P12 om te zetten in JKS (Java KeyStore).

 2. Een keystore P12 omvormen in JKS

  Deze stap vereist het gebruik van keytool (geleverd met de Java SDK) en gebeurt via command-line.

  >> keytool -importkeystore -srckeystore myKeystore.p12 -srcstoretype PKCS12 -srcstorepass myPassword2 -destkeystore myKeystore.jks -deststoretype JKS -deststorepass myPassword3 -destalias myName2 -srcalias myName

  Legende:

  • Alles wat in het rood staat, moet vervangen worden door de waardes gebruikt in de vorige stap.
  • Voor alles wat in het oranje staat, kan u kiezen om een andere waarde te gebruiken dan in de vorige stap, of u kan dezelfde waarde hergebruiken.