Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Algemeen schema

Om aanvaard te worden door het transfertpunt van de sociale zekerheid, dient elke verzending van een sociale aangifte vergezeld te zijn van een ondertekend bestand dat toelaat de identiteit van de verzender te verifiëren alsook de integriteit van de aangifte. Deze regel geldt voor de alle aangiftes.

Om een sociale aangifte in te dienen is het noodzakelijk de verzending van 3 aparte bestanden voor te bereiden:

  • het bestand ‘Aangifte’ met de, niet-geëncrypteerde, gestructureerde mededeling (Bv. DIMONA, DMFA of ASR).
  • het bestand ‘Handtekening’ dat de ondertekening van de aangifte bevat, deze handtekening is geëncodeerd in base 64 in het bestand.
  • het bestand ‘Go’ waarvan het doel is het einde van de overdracht van de bestanden ‘Aangifte’ en ‘Handtekening’ aan te geven. Dit bestand bevat geen gegevens.

Formaat van het bestand ‘aangifte’

De gestructureerde boodschap is geëncodeerd in ASCII en is verzonden in een bestand waarvan de naam voldoet aan de specificaties beschreven in de documentatie beschikbaar op het portaal van de sociale zekerheid.

Bijvoorbeeld, bij een DIMONA, is de bestandsnaam :
FI.DMFA.123456.20030801.00001.R.1.1

Voor een DMFA-bericht heeft de bestandsnaam volgende structuur:
FS.DMFA.123456.20030801.00001.R.1.1

En voor ASR-berichten heeft de bestandsnaam volgende structuur:
FI.XXXX.123456.20030801.00001.R
waarbij XXXX volgende waarden aanneemt :
WECH als het een ASR « werkloosheid » betreft;
AOAT als het een ASR « Arbeidsongevallen » betreft;
ZIMA als het een ASR « Uitkeringen » betreft.

Voor alle details, verwijzen we naar de documentatie betreffende verzendingen van sociale aangiftes die beschikbaar is op het portaal van de sociale zekerheid.

Formaat van het bestand ‘handtekening’

De elektronische handtekening moet worden opgebouwd volgens het PKCS#7/CMS-formaat, versie 1.5, gedateerd op 1 November 1993. De zo gegenereerde handtekening moet worden gecodeerd in base64. De handtekening wordt vervolgens opgeslagen in een bestand met dezelfde naam dan het bestand ‘Aangifte’ waaraan het gekoppeld is, met uitzondering van het eerste voorvoegsel dat moet worden vervangen door "FS.".

Voorbeeld:
Voor een gestructureerd bericht (DMFA) waarvan het bestand ‘Aangifte’ volgende naam heeft:
FI.DMFA.123456.20030801.00001.R.1.1
heeft het overeenkomstige bestand ‘handtekening’ de naam:
FS.DMFA.123456.20030801.00001.R.1.1

Formaat van het bestand ‘Go’

Het bestand ‘Go’ is een leeg bestand waarvan het doel is aan te geven dat de bestandsoverdracht van het bestand ‘Aangifte’ en het bestand 'Handtekening' voltooid is. Het bestand ‘Go’ heeft dezelfde naam als het bestand ‘Aangifte’ behalve het voorvoegsel, dat is vervangen door "GO.".

Voorbeeld:
Voor een gestructureerd bericht (DMFA) waarvan het bestand ‘Aangifte’ en het bestand ‘Handtekening’ respectiefelijk volgende namen hebben:
FI.DMFA.123456.20030801.00001.R.1.1
FS.DMFA.123456.20030801.00001.R.1.1
heeft het bestand ‘Go’ dan volgende naam:
GO.DMFA.123456.20030801.00001.R.1