Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Algemene info

Wat is een mandaat?

Een mandaat is een recht verleend door een geïdentificeerde entiteit aan een andere geïdentificeerde entiteit om welbepaalde juridische handelingen in haar naam en voor haar rekening te verrichten. Deze entiteiten kunnen werkgevers, erkende sociaal secretariaten of sociale dienstverrichters zijn.

In Mahis heeft een mandaat de volgende parameters:
  • Een mandaatgever: de entiteit die een mandaat geeft aan een andere entiteit. De mandaatgever moet eenduidig geïdentificeerd zijn in een authentieke bron.
  • Een mandataris: de entiteit die een mandaat ontvangt van een andere entiteit. De mandataris moet eenduidig geïdentificeerd zijn in een authentieke bron.
  • Een mandaatvoorwerp: de groep of groepen van toepassingen van de sociale zekerheid waarvoor het mandaat geldt.
  • Een geldigheidsperiode: een beginkwartaal en een eindkwartaal (optioneel).
  • Een status: bepaalt de status van een mandaat in het systeem (actief, gesloten...).

Wettelijk gezien is voor elk mandaat een procuratie vereist met daarop de gegevens van het mandaat en de handtekeningen van de werkgever en zijn mandataris. Sinds mei 2018 is de procuratie elektronisch en plaatsen de verantwoordelijken hun handtekening via hun elektronische identiteitskaart (eID).

Voor mandatarissen

Heeft een werkgever u tot mandataris aangesteld? Dan kunt u zijn gegevens consulteren en beheren voor de diensten opgenomen in de groepen waarvoor hij u aangesteld heeft.

Voorbeeld:

Een werkgever duidt u als dienstverrichter aan voor de groep DmfA-Dimona. U kunt dan onder andere de aangiften voor Dimona en DmfA verzenden in naam van die werkgever. U kunt geen aangiften voor ASR Werkloosheid indienen.