Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Algemene info

Wat is een mandaat?

Een mandaat is een recht verleend door een geïdentificeerde entiteit aan een andere geïdentificeerde entiteit om welbepaalde juridische handelingen in haar naam en voor haar rekening te verrichten. Deze entiteiten kunnen werkgevers, erkende sociaal secretariaten of sociale dienstverrichters (rechtspersonen) zijn.

In Mahis beschikt een mandaat over volgende parameters:
  • Een mandaatgever: de entiteit die een mandaat geeft aan een andere entiteit. De mandaatgever moet eenduidig geïdentificeerd zijn in een authentieke bron.
  • Een mandataris: de entiteit die een mandaat ontvangt van een andere entiteit. De mandataris moet eenduidig geïdentificeerd zijn in een authentieke bron.
  • Een mandaatvoorwerp: de toepassing of elektronische toepassingen van de sociale zekerheid waarvoor het mandaat geldt.
  • Een geldigheidsperiode: een begintrimester.
  • Een toestand: bepaalt of een mandaat definitief of voorlopig is. Een definitief mandaat is een mandaat dat aangemaakt werd of gevalideerd is door de identificatiedienst van de RSZ. Een voorlopig mandaat is een mandaat dat werd ingebracht door een mandataris en dat nog moet worden gevalideerd door de identificatiedienst van de RSZ na ontvangst van de aanvraag.
  • Een status: bepaalt de status van een mandaat in het systeem (actief, gesloten...).

Conform aan de wetgeving vergt elk mandaat een papieren procuratie met daarop de gegevens van het mandaat en de handtekeningen van de werkgever en zijn mandataris. Sinds 1 april 2012 is het verplicht om een scan van de originele procuratie (PDF-formaat) toe te voegen bij de creatie van een mandaat. De originele procuratie wordt bewaard door de mandataris en een scan van de originele procuratie wordt toegevoegd in de onlinedienst Mahis.