Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Werken in het buitenland – Werkgevers (A1-attest of Certificate of Coverage)

voor: werkgevers (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen)

Om als Belgische werkgever een werknemer te laten werken in het buitenland, heeft u bepaalde attesten nodig, zoals een A1-attest of een Certificate of Coverage. Deze zogenaamde 'attesten betreffende de toepasselijke wetgeving' kunt u aanvragen via de onlinediensten op deze pagina.

Aanvraag indienen

Gebruik de knop 'Aanvraag Werken in het buitenland' in het menu rechts. Deze dienst is beveiligd. Om hem te kunnen gebruiken, moet u zich aanmelden met een elektronische identiteitskaart (eID) of een andere digitale sleut.

Wilt u een beveiligde toegang aanvragen, dan vindt u alle nodige informatie op de pagina 'Zich registreren'.

Meer informatie over tijdelijk werken in één ander land vindt u op de pagina 'Over detachering'.

Meer informatie over werken in meerdere landen vindt u op de pagina 'Over werken in meerdere landen'.

Opgelet :

Een onderneming kan enkel een aanvraag ‘Werken in het buitenland’ indienen voor een werknemer als die werknemer tijdens de gevraagde periode bij de onderneming in dienst is. (Er moet een Dimona-aangifte van de werkgever voor de werknemer bestaan voor de gevraagde periode van werk in het buitenland.)

Na de aanvraag

Na behandeling van het dossier worden de nodige documenten (A1-attest of ander) naar uw e-Box Enterprise gestuurd. Deze documenten gelden dan in België en in het buitenland als bewijs dat uw werknemer aan het Belgische socialezekerheidsstelsel onderworpen is.

Als bij de behandeling blijkt dat de Belgische wetgeving niet van toepassing is op uw werknemer, laat de RSZ u dit per brief weten.

Voor sociale dienstverrichters

Wil een werkgever u een mandaat geven? Dan moet u dat mandaat voor de betrokken groep van toepassingen registreren in de onlinedienst Mahis.

Contact

Hebt u technische vragen over uw toegang tot de beveiligde onlinediensten van het portaal van de sociale zekerheid, of vragen over procuraties? Dan kunt u terecht bij het contactcenter van de sociale zekerheid op 02/ 511 51 51, van maandag tot vrijdag, van 7 uur tot 20 uur.

Voor vragen over de wetgeving van toepassing bij grensoverschrijdende tewerkstelling, of over het gebruik van deze onlinedienst , neemt u contact op met de Directie Internationale Betrekkingen van de RSZ op contact@rsz.fgov.be.