Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet

Wat zijn loopbaanonderbreking en tijdskrediet?

Onder 'loopbaanonderbreking' en 'tijdskrediet' verstaan we de verschillende vormen van (gedeeltelijke en gehele) onderbreking van de arbeidsovereenkomst die voorzien zijn in de herstelwet van 22.01.1985 houdende sociale bepalingen.

De aanvraag van deze onderbreking bij de RVA bevat steeds een werkgeversonderdeel. Dat onderdeel kunt u via de onlinedienst Loopbaanonderbreking en Tijdskrediet of via elektronische gestructureerde berichten aan de RVA doorgeven.

Voor wie is deze onlinedienst bedoeld?

De onlinedienst Loopbaanonderbreking en Tijdskrediet is bedoeld voor werkgevers en hun gemandateerden die toegang hebben tot de beveiligde omgeving van de portaalsite. Het gebruik van deze onlinedienst is voorlopig beperkt tot werkgevers van de privésector en van de federale overheid. In de toekomst zijn uitbreidingen voorzien : in eerste instantie naar de autonome overheidsbedrijven, nadien naar andere openbare diensten.

U kunt zich inloggen via de gebruikersnaam en het paswoord die de beheerders van het extranet van de sociale zekerheid u toegekend hebben. Via de pagina 'Zich registreren' kunt u zo’n beveiligde toegang aanvragen.

Wanneer gebruikt u de onlinedienst?

U verzendt het werkgeveronderdeel van de aanvraag tot loopbaanonderbreking of tijdskrediet via de onlinedienst wanneer:

  • een werknemer u schriftelijk de vraag gesteld heeft om op een bepaalde datum over te gaan tot een (gedeeltelijke of gehele) onderbreking van de arbeidsovereenkomst, en
  • u daar (al dan niet verplicht) akkoord mee gaat.

Wat doet u daarna?

U licht uw werknemer in dat u uw deel van de aanvraag ingediend heeft. De werknemer kan nu zijn deel verder aanvullen, op papier of elektronisch via de onlinedienst Dossier Loopbaanonderbreking en Tijdskrediet voor burgers. Indien nodig bezorgt u hem het deels ingevulde formulier dat u afgedrukt heeft vanuit de onlinedienst; uw werknemer vindt daarvan ook een exemplaar in My e-Box (voor burgers).

Opgelet:

Pas wanneer beide delen op de RVA zijn toegekomen, behandelt die de aanvraag.