Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Inhoudingsplicht via webservice

De RSZ heeft een beveiligde REST-webservice billRetainment ontwikkeld, waarmee u kunt nagaan of de inhoudingsplicht geldt voor een lijst van ondernemingen. Met die webservice kunt u ook betalingen aan de RSZ voorbereiden. Neem voor meer informatie contact op met billretainment30bis@rsz.fgov.be.

De technische informatie op deze pagina is bedoeld voor IT-diensten en softwareontwikkelaars.

Gebruikt u de REST-webservice van de sociale zekerheid nog niet?

Voordat u de REST-webservice van de sociale zekerheid in gebruik neemt, moet u voor uzelf of uw opdrachtgever een account maken en de beveiliging regelen.

Iemand aanstellen als technisch beheerder

U kunt iemand van uw informaticadienst aanstellen om de kanalen van uw onderneming te beheren in de onlinedienst Chaman. Ga daarvoor naar de onlinedienst Toegangsbeheer en geef daar toegang tot Chaman aan de persoon in kwestie.

Het REST-kanaal activeren en configureren in Chaman

In de online service Chaman (Channel Management) configureert u de verschillende communicatiekanalen die bij de diensten van de sociale zekerheid horen. Om het REST-kanaal voor uw onderneming te activeren, moet u een X.509-certificaat uploaden dat uw onderneming of clienttoepassing identificeert. U moet dat certificaat dus hebben voordat u Chaman kunt configureren.

Een certificaat voor uw onderneming krijgen

Om ervoor te zorgen dat de oproepen van uw applicatie naar de REST-API's veilig zijn, hebt u een certificaat op naam van uw onderneming nodig. U hebt verschillende opties:

 • U bestelt het certificaat bij een erkende certificatie-autoriteit. Dit is de certificatie-autoriteit die wij momenteel ondersteunen:
  Certificatie-autoriteit Type certificaat Link
  GlobalSign PersonalSign 3 Pro https://shop.globalsign.com/en/belgian-government-services

 • U gebruikt een zelfondertekend (self-signed) certificaat op naam van uw onderneming. De procedure om dit type certificaat te genereren, beschrijven we hier voorlopig niet. Normaal gezien maakt de IT-dienst van uw onderneming dit type certificaat aan met een tool zoals OpenSSL. Houd rekening met de volgende beperkingen bij het aanmaken van uw zelfondertekend certificaat:
  Geldigheidscriteria Toegestane waarden
  Algoritme om het sleutelpaar te maken RSA of EC
  Sleutelgrootte (bits) voor RSA: 2048, 3072 of 4096
  voor EC: P-384 of P-521
  Digest-algoritme van de handtekening van het certificaat SHA-256, SHA-384 of SHA-512
  Key Usage van het certificaat Digital Signature

Het REST-kanaal in Chaman configureren

Om het REST-kanaal te activeren en uw certificaat te configureren, meldt u zich aan de onlinedienst Chaman.

Als de contactgegevens van de technisch beheerder van uw onderneming nog niet in de onlinedienst staan, moet u die eerst invullen en opslaan. Daarna pas kunt u de volgende stappen uitvoeren.

Klik in Chaman onder ‘Webservices account’ op ‘Een webservice account toevoegen’. Vul dan het onderstaande formulier als volgt in:

 • Kies ‘REST’. Als u dat geselecteerd hebt, verschijnen de bijbehorende velden.
 • Voer de naam in die u aan uw REST-account wilt geven.
 • Kies de rechten die u aan dit account wilt toewijzen.
 • Upload het certificaat dat uw REST-client zal gebruiken. U moet een naam opgeven voor dat certificaat.
 • Druk op de knop ‘Bevestigen’ om het aanmaken van het REST-account te bevestigen.

Als u deze stappen doorlopen hebt, wordt de OAuth Client ID weergegeven die bij het account hoort. Deze Client ID heeft de vorm ‘self_service_expeditor_X’, waarbij X het afzendernummer is dat aan u toegewezen is.

Bewaar deze Client-ID, want hij wordt gebruikt bij het aanvragen van uw OAuth-toegangscode.

De REST-webservice voor Inhoudingsplicht

Met de REST-webservice billRetainment kunt u voor een lijst van bedrijven de beslissingen controleren om de inhoudingsplicht voor socialezekerheidsschulden toe te passen.
U doet uw opzoekingen op basis van:

 • een ondernemingsnummer,
 • een intracommunautair btw-nummer of
 • een andere buitenlandse officiële identificatie.

De toevoeging van die laatste twee nieuwe identificatiegegevens maakt deel uit van het Eerlijke Mededingingsplan en versterkt zo de strijd tegen sociale fraude, zowel voor Belgische als buitenlandse werkgevers. Al deze identificatiegegevens worden gecontroleerd door de RSZ.

De webservice biedt u:

 • retainmentObligations/search: de beslissingen raadplegen om een inhouding op facturen voor socialezekerheidsschulden te doen voor een lijst van ondernemingen die onder het toepassingsgebied van artikel 30bis ter van de wet van 27/06/1969 vallen, en
 • paymentPreparations: betalingen voorbereiden van het bedrag van inhoudingsplicht op facturen. Gebruik bij de betaling aan de RSZ de gestructureerde mededeling die automatisch gegenereerd wordt.

Technische info