Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Advies en reglementering

Meer details over de reglementering, toelichtingen en uitzonderingsmaatregelen leest u in de volgende berichten raadplegen:

Draagwijdte van de bepalingen voor de vleessector

De paritaire comités bevoegd voor de vleessector verduidelijken dat de bepalingen van art. 30ter van de wet van 27 juni 1969 betrekking hebben op de activiteiten in verband met vleesbereidingen of vleesproducten en het slachten of uitsnijden van hoefdieren, gevogelte en konijnen in inrichtingen onderworpen aan de erkenning (erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties) van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). De gedetailleerde lijst van werkzaamheden vindt u in het Bericht aan de aannemers en de opdrachtgevers.

Rol van de optredende partijen

  • Het slachthuis, de uitsnijderij of het bedrijf voor vleesbereidingen en/of bereidingen van vleesproducten treedt tegelijkertijd als opdrachtgever en aannemer op en moet dus de aangiften van contracten bij de RSZ doen. Zij moeten dus ook waar nodig de inhouding van 35% waaraan hun onderaannemer(s) is (zijn) onderworpen controleren, uitvoeren en doorstorten.
  • De onderaannemer is de onderneming die een overeenkomst aangaat met de opdrachtgever/aangevende aannemer. Voor de toepassing van de inhouding op facturen wordt deze onderaannemer aannemer ten opzichte van de volgende onderaannemer. Hij moet dus waar nodig de inhouding van 35% waaraan zijn onderaannemer(s) is (zijn) onderworpen controleren, uitvoeren en doorstorten.
  • De klanten van het bedrijf zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van de wet.

Aangiften van contracten beheren

Elke opdrachtgever – aangevende onderneming doet een enkele globale aangifte bij de RSZ. De RSZ kent aan deze aangifte een identificatienummer toe. De tussenkomst van de onderaannemers wordt telkens aan deze globale aangifte toegevoegd.