Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Bestandsnaam

Volgnummer

Het vijfde element van de naam van een bestand met gestructureerde berichten is het volgnummer van dat bestand.

Bijvoorbeeld:

  • FI.DMFA.006400.20140628.00001.R.4.1
  • FI.DMFA.006400.20140628.00005.R.4.1
Element Omschrijving
xxxxx Wanneer op één dag twee of meer dezelfde bestanden worden aangemaakt, kunnen die bestanden onderscheiden worden door het volgnummer. Alle alfanumerieke karakters kunnen gebruikt worden.

Bestanden uitgewisseld tussen de Sociale Zekerheid en de werkgevers of hun mandatarissen

Doorgaans is het volgnummer van de gestructureerde bestanden samengesteld uit 5 numerieke karakters (bv. FO.NOTI.999999.20140628.82456.R). Als alle numerieke combinaties opgebruikt zijn, wordt een alfanumerieke combinatie gebruikt die zowel cijfers als letters combineert (bv. FO.NOTI.999999.20140628.24AZG.R).