Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Bestanden

Bestandsnaam

Richtlijnen voor bestandsnamen

De naam van elk bestand dat wordt uitgewisseld tussen de werkgever of zijn mandataris en de RSZ bestaat uit een aantal elementen die dat bestand definiŰren.

Bijvoorbeeld: FI.DMFA.006400.20020423.00001.R.4.1

De elementen staan steeds in dezelfde volgorde:

Richtlijnen voor bestandsnamen
  1. Een aanduiding of het bestand ontvangen of overgemaakt is;
  2. Het doel van de bestandsoverdracht;
  3. De identificatie van de verzender;
  4. De datum waarop het bestand werd aangemaakt;
  5. Het volgnummer van het bestand;
  6. De werkomgeving;
  7. Het aantal delen van het bestand, en het nummer van het deel.

Tussen elk element staat een punt.

Let op: de namen van pdf-bestanden hebben een specifieke structuur.

Tip: bekijk ook de verschillende stroomscenario's voor extra voorbeelden van bestandsnamen uit de praktijk.