Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Bestandsnaam

Doel van de bestandsoverdracht

Het tweede element van de naam van een bestand met gestructureerde berichten geeft het doel van de bestandsoverdracht aan.

Bijvoorbeeld: FI.DMFA.006400.20020423.00001.R.4.1

Element Omschrijving
ACRF Een bestand dat een ontvangstbewijs bevat
AOAT Een bestand dat een originele of wijzigende ASR-aangifte met betrekking tot een arbeidsongeval bevat in de privé-sector
BEWA Een bestand dat de wijzigende berichten bevat
BEWL Een bestand dat de controlelijst bevat met betrekking tot de wijzigende berichten (BEWA) die werden verstuurd
CDHG Een bestand dat de Capelo historische gegevens bevat
DDTN Een bestand dat de originele of wijzigende aangifte van werken bevat
DEFI Een bestand dat de eindbeslissing (van de sector werkloosheid met betrekking tot een aangifte tijdelijke werkloosheid) bevat
DIMN Een bestand dat een Dimona-aangifte bevat
DMDB Een bestand dat het antwoord op een aanvraag tot consultatie van een DmfA-aangifte bevat
DMFA Een bestand dat een originele DmfA-aangifte bevat
DMNO Een bestand dat notificatie van wijzigingen van een DmfA-aangifte bevat
DMPI Een bestand dat de technische identificatiesleutels van een DmfA-aangifte bevat
DMRQ Een bestand dat een aanvraag tot consultatie van een DmfA-aangifte bevat
DMWA Een bestand dat een gewijzigde DmfA-aangifte bevat
ECAN Een bestand dat het antwoord op een aanvraag tot consultatie van Ecaro-gegevens bevat
ECOA Een bestand dat het antwoord op een aanvraag tot consultatie van de dagen nodig om het forfait "bijdrage economische werkloosheid niet-bouw" bevat.
ECOR Een bestand dat een aanvraag tot consultatie van de dagen nodig om het forfait "bijdrage economische werkloosheid niet-bouw" bevat.
ECRQ Een bestand dat een aanvraag tot consultatie van Ecaro-gegevens bevat
EMZE Een bestand met een signaal aan werkgevers met de informatie uit het werkgeversrepertorium
FINO Een bestand dat een financiële nota bevat
FISI Een bestand dat een financiële situatie bevat en bestemd is voor de erkende sociale secretariaten
IDFL Een bestand dat een wijziging in de identificatiegegevens van een werkgever of werknemer bevat
LIRE Een bestand dat een verdeellijst van de erkende sociale secretariaten bevat met de betalingen voor de voorschotten of saldo’s
LOIC Een bestand dat een aanvraag tot loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof bevat
NOTI Een bestand dat een notificatie bevat
PFAN Een bestand dat het antwoord op een aanvraag tot raadpleging van het personeelsbestand bevat
PFRQ Een bestand dat een aanvraag tot raadpleging van het personeelsbestand bevat
PROA Een bestand dat informatie bevat in verband met de uitwisselingen over de proactiviteitsacties ondernomen door de erkende sociale secretariaten
PUBL Een bestand dat een aangifte met betrekking tot een arbeidsongeval bevat in de publieke sector
REAN Een bestand dat het antwoord op een aanvraag tot consultatie van de DmfA-gegevens ‘Verminderingen eerste aanwervingen’ bevat
RECO Een bestand dat een aanvraag tot consultatie van de DmfA-gegevens ‘Verminderingen eerste aanwervingen’ bevat
TWCT Een bestand dat een originele of wijzigende TWCT-aangifte met betrekking tot tijdelijke werkloosheid bevat.
VBLV Een bestand dat een originele aangifte van een validatieboek met betrekking tot het controleformulier tijdelijke werkloosheid C 3.2 A bevat.
WECH Een bestand dat een originele of wijzigende ASR-aangifte met betrekking tot werkloosheid bevat
ZIMA Een bestand dat een originele of een wijzigende ASR-aangifte met betrekking tot een uitkering bevat